Insänt:

Alliansen skönmålar skolorna för kommuninvånarna

INSÄNT/STAFFANSTORP. Alliansföreträdare i Staffanstorp har vid flera tillfällen hävdat att det under de senaste åren gjorts stora skolsatsningar. När Lärarförbundets skolranking presenterades den 5 oktober kan det därför vara intressant att syna hur väl deras uttalande är förankrade i realiteter.

Inledningsvis kan det konstateras att kommunen tappar placeringar på skolrankingen och först återfinns på plats 67. Granskar man de parametrar som ligger till grund för hur mycket resurser skolan har blir det än mer intressant. När det gäller parametern i rankingen som kallas för just resurser hamnar Staffanstorp först på en 170 placering. En försämring med hela 108 placeringar på endast ett år.

Ett annat riktvärde som säger en hel del om eventuella satsningar handlar om den parameter i skolrankingen som mäter lärares hälsa. Här har Staffanstorp på ett år tappat 144 placeringar. Kommunen är nu på plats 234 av 290 gällande friska lärare. Mycket sämre kan det inte bli. Även den parameter som jämför lärartätheten är en god indikator för huruvida kommunen satsar på skolan eller inte. Här hamnar kommunen först på plats 209 vilket också är sämre än tidigare.

Sammantaget överensstämmer dessa resultat överhuvudtaget inte med bilden Alliansen vill ge kommuninvånarna av skolan. Hade det skett omfattande skolsatsningar borde ovanstående parametrar utvecklats i en annan riktning. Åtminstone borde någon av parametrarna gjort det.

Trots den uppenbara motsatsen hävdar kommunstyrelsens ordförande samt ledande företrädare för L, Kd och C att det skett omfattande satsningar på skolan. Detta är ett häpnadsväckande uttalande som vittnar om en stor brist på verklighetsförankring hos de ledande företrädarna i dessa partier.

Siffror som dessa i skolrankingen borde snarast rendera i ett stort omtag kring skolorna och dess förutsättningar i kommunen. Men givetvis är det mycket mer lätthanterligt att ägna sig åt skönmålande beskrivningar av skolan och sedan hoppas på att kommuninvånarna tror på dessa.

Magnus Wibäck, kommuninvånare

Publicerad 07 October 2017 06:00