Insänt:

"Välkommet beslut om LOV inom särskilt boende"

INSÄNT/STAFFANSTORP. Efterfrågan på platser på särskilt boende i Staffanstorps kommun är stor, liksom i resten av Sverige. Idag står cirka 30 av kommunens medborgare i kö för att få en plats och behovet förväntas bli ännu större de kommande åren. För att möta den demografiska utvecklingen behövs fler platser. Därför är det välkommet att kommunfullmäktige har beslutat om att införa LOV för särskilt boende under 2018.

LOV, lagen om valfrihet, innebär att vårdföretag, som etablerar sig och uppfyller kommunens krav på kvalitet, kan väljas som utförare av vård och omsorg. Valet av utförare överlåts till medborgaren som får välja fritt mellan de godkända boendena. Kommunen följer löpande upp de privata företagen för att säkerställa att kvaliteten hålls hög. LOV innebär även att kommunen slipper kostnaden att investera i boenden. Ett boende med 54 platser kostar omkring 100 miljoner kronor att bygga. Med LOV är det de privata företagen som tar den ekonomiska risken att bygga och driva, inte kommunen.

Hela livet igenom gör vi val. Några exempel av många är var vi vill bo, vad vi vill arbeta med, vem vi vill leva med, vilken bil vi ska köra, vilken vårdcentral vi listar oss på. Det är en självklarhet att vi själva väljer. LOV innebär att alla medborgare har valfrihet att göra sina egna val utifrån egna önskemål och värderingar hela livet -oavsett ålder. För mig är det en självklarhet att även den medborgare, som är i behov av plats på ett särskilt boende, själv ska få välja utförare av vård och omsorg samt var han eller hon vill bo. 

Fördelarna med LOV är alltså många. Medborgaren får rätt att bestämma själv, hög kvalitet i äldreomsorgen säkerställs och antalet platser på särskilda boenden ökar utan att kommunen behöver ta en stor ekonomisk risk med skattemedel.

Trots denna bakgrund motionerade Socialdemokraterna mot införandet av LOV och fördröjde processen genom att överklaga beslutet. S driver även att kommunen ska investera i kommunala boenden som alternativ till de privata. Det skulle innebära en större belastning för kommunens ekonomi. Varför vill S inte ge medborgaren valfrihet och rätten att själv bestämma över sitt liv? Varför vill S att kommunen ska bygga nya och dyra boenden, som kanske inte väljs av medborgarna? Jag beklagar att S fokuserar på ideologiska låsningar om driftsform framför Staffanstorpsbornas bästa.

Det händer mycket positivt i vår kommun vilket leder till fler företagsetableringar inom olika sektorer. Jag hoppas att S kan frångå den ideologiska frågan om driftsform, lyfta blicken och istället fokusera på kvalitet och på en lösning som möter framtidens behov. Jag är glad och stolt över att beslutet om LOV är fattat. Det är ett välkommet beslut som kommer att gynna kommunen på många sätt. Valfrihet, hög kvalitet på äldreomsorgen och ett ökat antal platser på boenden. En lösning som möter framtidens behov!

Maria Hemåker Apell (M), ledamot Socialnämnden i Staffanstorp

Publicerad 21 September 2017 10:00