Replik:

"LOV har ingenting med kvalitet att göra"

REPLIK/STAFFANSTORP. Maria Hemåker Apell (M) är inte vilken socialnämndsledamot som helst. Hemåker Apell är verksamhetschef för Attendo Oxie vårdboende. Attendo har vår kommun inte särskilt goda erfarenheter av och detta har t o m moderaterna erkänt i fullmäktiges talarstol.

LOV har ingenting med kvalitet i äldreomsorgen att göra. Detta är bara att slå blå dunster i ögonen på medborgarna. När Alliansen privatiserade äldreomsorgen i vår kommun, så hävdade moderaterna att kvalitén skulle öka. Nu har vi facit. Profiten för företagen var viktigare och skedde på bekostnad av bland annat en anständig personalbemanning.

Vid en mätning om nöjdhet inom särskilt boende placerar Staffanstorp sig bland de 25 % sämsta i landet. Ett faktum som fått oss att reagera och där vi saknar ansvarstagande från moderaterna.

Varför sjunker nöjdheten med boendemiljön på våra särskilda boenden? Varför tillhör vi de 25 procent sämsta i landet när det gäller mat och måltidsmiljö? Varför sjunker inflytandet och tillräckligt med tid för våra äldre?

Slutsatsen är att socialnämndens moderatledda majoritet, starkt påhejad av Sverigedemokraterna, helt tappat kontrollen över upphandlad äldreomsorg. Ett slöseri med skattemedel.

Det är en skam, Maria Hemåker Apell (M), att det ser ut som det gör i Staffanstorp och det är dags att socialnämndens moderata ordförande, som är ytterst ansvarig enligt henne själv, tar ett politiskt ansvar för det som sker i vår kommun.

Är du Maria Hemåker Apell (M) verkligen stolt över den privat drivna äldreomsorgen i vår kommun? Om kommunen drivit verksamheten i kommunal regi, så hade vi haft den största möjligheten till både inflytande och påverkan på verksamheten. Och då kommer dessutom varje krona att gå till vad den är avsedd för, högsta kvalité för våra äldre.

Maria Hemåker Apell (M) talar sig varm för valfrihet, och i samma andetag hindrar hon medborgarna från att välja ett kommunalt särskilt boende. Vad är det för valfrihet? Vi socialdemokrater menar att våra äldre förtjänar en äldreomsorg med absolut högsta kvalité utan vinstintresse!

Pierre Sjöström (S), kommunalråd

Pia Jönsson (S), socialnämndens 2:e vice ordförande

Publicerad 21 September 2017 13:00