Debatt:

Det behövs fler kvinnor i politiken

DEBATT/LUND. Lundapolitiken behöver bli mer jämställd. Ska vi få fler kvinnor på ledande positioner i Lunds kommun måste vi kraftsamla. Liberalerna drar nu igång en satsning för att få fler kvinnor att söka politiska uppdrag och på så sätt bidra till utvecklingen av Lunds kommun. 

I maj 1919 fick vi kvinnlig rösträtt i Sverige. Sedan dess har mycket hänt. Fortfarande finns det dock mycket kvar att göra. Alltför få kvinnor syns på ledande positioner i politiken och i näringslivet. Därför behöver vi bli fler. Fler kvinnor som engagerar sig i politiken. Fler som tar plats i våra styrelser.

För det är ju självklart så att det finns både män och kvinnor som är lämpade för chefskap och ledarroller. Vi behöver dock bli bättre på att uppmuntra kvinnor i hela kommunen att söka uppdrag. Och vi behöver bli bättre på att ta tillvara på den kompetens som finns bland medborgarna i vår kommun.

Liberalerna vill vara med och bidra till att fler kvinnor söker sig till chefsposter och politiska uppdrag. Därför satsar vi på att få in fler kvinnor i politiken.  

Nu öppnar vi upp våra nomineringar till kommunlistan i valet 2018. Fram till 1 oktober får alla som vill nominera sig själva, eller någon annan, till Liberalernas kommunlista. Vi vill starkt uppmuntra Lunds kvinnor att ta steget och anmäla sig. Det behövs ingen tidigare politisk erfarenhet eller kunskap i detaljfrågor, du lär dig efter hand och vi hjälper dig. Vi vill att hela Lund ska dra nytta av dina erfarenheter och din kompetens. Det skulle göra stor skillnad. För dig, för oss och för vårt samhälle i stort. 

Tillsammans kan vi rätta till den skevhet som finns vad gäller kvinnors och mäns representation. Lund är fantastiskt, men vi kan bättre än så här. Tillsammans kan vi utveckla kommunen i positiv riktning samtidigt som vi ökar lundabornas frihet.  

Inger Tolsved Rosenkvist, Torna Hällestad, 2e vice ordförande i servicenämnden (L), 

Mia Honeth, Igellösa, gruppledare i byggnadsnämnden (L)

Ursula Savonius, Lund, ersättare i Barn- och skolnämnd Lunds Stad (L)

Sushma Uthappa-Schwerdt, Dalby, ersättare i Barn- och skolnämnd Lunds Stad (L)

Camilla Neptune, Veberöd, ersättare i tekniska nämnden (L)

Publicerad 11 September 2017 08:13