Foto: Mostphotos.com

Foto: Mostphotos.com

Insänt:

Kommunen gör det svårt för utländska byggare

Vad tycker du?

INSÄNT. Malmö stad är ointresserad av anbud från utländska entreprenörer. Detta trots att priser från svenska byggare för närvarande är höga.

Detta är tydligt i en pågående upphandling av arbeten på hamnkajerna vid cementfabriken i Limhamn.
Kraven i anbudsförfrågan gör det omöjligt för icke-svenska företag att lämna ett anbud. Detta är illa! Ty av Trafikverkets upphandlingar ser vi, hur svenska priser kan sänkas med 10-20 %.

Hindren: Alla ritningar och texter är enbart på svenska. Anbudet och alla handlingar som entreprenören skall ta fram skall vara på svenska. Ledande personal på flera nivåer skall kunna vårt språk i tal och skrift, och de skall namnges redan i anbudet. Vad som är skall-krav eller fritt i entreprenaden är oklart. Entreprenören skall samordna alla rör- och ledningsägare etc. Detta är mycket försvårande krav utöver alla svenska standarder, och certifieringar.
Trafikverket, TV är, i motsats till Malmö Stad, medvetet om möjligheterna att få in lägre priser och nytänkande i skattebetalarnas intresse. TV har intervjuat stora EU-entreprenörer om vad som kan förmå dem att lämna anbud på stora projekt i Sverige. Man har lärt sig och underlättat upphandlingarna, också för utlandsentreprenörer, genom att göra entreprenadpaketen större och mera renodlade. T ex läggs förberedande arbeten med upprensning, provisorier etc i egna, tidigare entreprenadpaket. Alla handlingar är också på engelska, och entreprenörens anbud och handlingar och kommunikation likaså. På TV har man sett, att yrkesfolk inom EU klarar detta, och att det nu på verkets informationsmöten finns många utländska storentreprenörer, inkl. kineser. Och, resulterande priser från nya aktörer är klart intressanta.

TV är också medvetet om, att man som stor beställare hanterar mycket skattepengar och har ögonen på sig. Därför är man föregångare och sprider kunnande och erfarenheter i landet.
Men Malmö Stads berörda politiker, Milan Obradovic och Andreas Schönström (S) och deras topptjänstemän tycks inte anstränga sig att ta del av detta. Har man alls något intresse av bättre hushållning och spara pengar åt skattebetalarna genom att ta till sig EU ´s möjligheter?

Krister Pettersson
Civilingenjör - internationellt verksam

Publicerad 27 July 2017 06:00