"Kön ska inte påverka hur människor behandlas"

Vad tycker du?

INSÄNT. I Helsingborg ska inte människors kön påverka hur de blir behandlade, och det ska gälla alla, oavsett religion och etnicitet. Den senaste tiden har det rapporterats om fall runt om i Sverige där flickor och pojkar, kvinnor och män, segregeras och behandlas olika enbart på grund av sitt kön. 
Inom arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde bedrivs flera olika undervisningsverksamheter, både i egen regi och av andra aktörer. Det handlar exempelvis om Svenska För Invandrare (SFI), arbetsmarknadsåtgärder och liknande. För att säkerställa att alla dessa verksamheter är helt fria från könssegregation och diskriminering på grund av kön vill vi ge arbetsmarknadsförvaltningen i uppdrag att tydligt arbeta med jämställdhet och värdegrund i integrationsarbetet.
Utgångspunkterna är exempelvis att det ska vara tydligt i gällande riktlinjer att grupper och klasser i arbetsmarknadsförvaltningens verksamheter inte får könssegregeras. Detta gäller för såväl förvaltningens egen verksamhet som för den upphandlade verksamheten. Värdegrundsarbetet ska breddas och vara ett återkommande obligatoriskt element i arbetsmarknadsförvaltningens aktiviteter. Information och diskussion kring värdegrundsfrågor ska nå både kvinnor och män, så att alla som kommer till Sverige garanteras vetskap om vad som gäller i vårt land. SFI-undervisningen ska innehålla en obligatorisk del som berör värderings- och jämställdhetsfrågor. Alla försörjningsstödsärenden som öppnas ska som norm skrivas på kvinnan, för att markera att kvinnan har lika hög status som mannen. 
I Helsingborg låter vi inte normer baserade på kultur eller religion styra hur människor bemöts eller hur undervisningen bedrivs. I våra verksamheter ska alla få en kunskapsorienterad utbildning som är fri från diskriminering och segregation - oavsett etnicitet, religion och kön. 
Blågröna gruppen i Arbetsmarknadsnämnden
Anna Jähnke (M) 
Jacqueline Engström (M) 
Feliz Kino (M) 
Mirco Zupanic (M) 
Slobodan Narancic (MP)
Carina Sällberg (L)
Anders Cato (M)
Christopher Rosberg (L)
Aline de Carmago Olsson (KD)
Arvid Straube (C) 

Publicerad 24 April 2017 05:00

Lokaltidningens nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna från Lokaltidningen