Insänt:

Så blir Malmö kvitt sitt bidragsberoende

Vad tycker du?

INSÄNT. Debatten om det kommunala utjämningssystemet pågår ständigt mellan de olika politiska partierna i Malmö och Sverigedemokraterna är väl medvetna om dess för- och nackdelar. 
Malmö stad, som är den största mottagaren av utjämningsstödet har en ekonomisk situation som realiteten inte är särskilt bra. Även om resultatet för staden visar + 962 miljoner 2016 finns det flertalet oroande faktorer vi måste ha i åtanke. Av kommunens intäkter på 22,6 miljarder kronor är endast 55 % finansierat av stadens skattebetalare, majoriteten av de resterande 45 % är intäkter från statsbidrag, utjämningsstödet, markförsäljningar och ett gynnsamt ränteläge.

Malmö är för sin del landets utan jämförelse största mottagare av generella statsbidrag och intäktsutjämning. År 2014 fick Malmö 4,5 miljarder kronor, det är 36 procent mer än tvåan Göteborg. Utslaget per invånare tog varje Malmöbo emot drygt 14 000 kronor, nästan dubbelt så mycket som snittet i landets tio största kommuner och 70 procent mer än rikssnittet.

Malmö stads andel av medelskattekraften har minskat från 97 % år 1995, året efter att Social-demokraterna tog makten, till 85,5 % år 2015. Samtidigt ökar stadens skuldsättningsgrad, soliditeten minskar och den räntebärande nettoskulden ökar.

Den stora nackdelen med utjämningssystemet är att de politiker som styr Malmö saknar anledning att verka för att staten ska betala ut ett mindre utjämningsbelopp till staden. Miljöpartiet och Socialdemokraterna kan fortsätta bygga Malmö med bidrag och ökad skuldsättning utan några som helst konsekvenser.

Malmö stads invånarantal ökade drastiskt både 2015 och 2016, saken var dock att Malmö hade ett negativt inrikes flyttnetto, det vill säga att staden växer beror på invandring. En in-vandring som är större än vad vi kan hantera, båda socialt och ekonomiskt.

Sverigedemokraterna menar att Malmö stad bör ha som ambition, att successivt göra sig mindre beroende av det kommunala utjämningsstödet. Då krävs en politik som får personer med ar-bete att vilja bo i Malmö.
Vi Sverigedemokrater har länge förespråkat mer resurser till trygghetsskapande åtgärder såväl statliga åtaganden som kommunala, en tuffare politik mot personer och då framför allt nyanlända flyktingar och invandrare, som uppbär bidrag eller som ingår inom olika arbetsmarknadsåtgärder och utbildningar. Att göra sin plikt genom att anpassa sig efter det svenska samhället, göra sig anställningsbar.

Sverigedemokraternas migrationspolitik måste genomföras på riksplanet och kommuner som Malmö, där den lokala ledningen inte tar sitt ansvar, måste pressas till att införa en bättre ekonomisk och socialt hållbar politik.
Magnus Olsson
Kommunalråd SD Malmö

Publicerad 20 March 2017 11:23

Lokaltidningens nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna från Lokaltidningen