Välfärdens sår måste sys

INSÄNT. Nyligen meddelade regeringen att 50 kommuner inte klarar av sina välfärdsåtaganden. I Sollefteå tvingades nyligen ett BB att avvecklas och i Lund slår sjuksköterskor larm om otillfredsställande arbetsförhållanden, personalbrist och dåligt stöd från kommunen. Det är ohållbart och en situation som Stefan Lövens regering bör se allvarligt på.

Uppenbarligen går delar av kommunernas välfärd på knäna. Välfärden är i behov av mer resurser för att kunna förbättra arbetsförhållandena för sina anställda och därigenom reparera den viktiga samhällsservicen. Men till vilket pris? Genom skattehöjningar eller nedskärningar på andra kommunala verksamheter plåstras välfärdens djupa sår bara tillfälligt. Ett sådant tunt plåster skulle försvaga andra samhällstjänster samt riskera att skada tillväxten.

Att 50 kommuner har svårt att klara av sina välfärdsåtaganden signalerar om strukturella problem. För att stoppa välfärdens blödning på lång sikt så krävs det att Sverige tar till nål och tråd. Välfärden måste tillåtas att förändras i takt med samhället. I en föränderliga och delvis mycket orolig omvärld så är samhällsbehoven inte likadana idag som imorgon. Utvecklingen följer inte alltid mallarna och prognoserna, vilket även påverkar behoven av välfärden. För att vända den här trenden krävs det att Sverige välkomnar fler nytänkande aktörer.

I Skåne finns exempel på när privata aktörer lyckats i välfärden. I september förra året fastslog en patientenkät att 17 av de 20 mest omtyckta vårdcentralerna i Skåne drivs i privat regi. Det finns naturligtvis även privata aktörer som misslyckats. Men för att utveckla välfärden så måste Sverige våga släppa in fler alternativ.

Låt företagen operera friare för att hitta effektiva och hållbara lösningar för Sveriges välfärd. Huruvida företagen går med vinst kan inte vara det centrala när den svenska välfärden ska räddas.

Sy ihop välfärdens blödande sår med hjälp av innovation från andra aktörer än kommuner.

Andreas Landin, student vid Lunds universitet

Publicerad 17 February 2017 15:00

Lokaltidningens nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna från Lokaltidningen