Lundaförslaget är begränsande

INSÄNT/LUND. Jag beklagar att våra kommunpolitiker i fortsättningen vill efterlikna Malmö när det gäller hantering av medborgarförslag.
Förra året inlämnades fem gånger fler medborgarförslag i Lund än i Malmö trots att Malmö har tre gånger fler invånare. Så risken är stor att antalet inlämnade förslag minskar nu när förutsättningarna ändras.

Politikerna tycker att medborgarförslag i sin tidigare form varit för dyrt. Samtidigt har politikerna själva valt att avslå förslag där målsättningen varit att förbättra kommunens ekonomiska effektivitet.

Kravet på att minst 100 personer ska stötta ett förslag är dumt eftersom det är fullt möjligt för någon sammanslutning att be sina medlemmar stötta ett förslag som gynnar den egna organisationen. Även om förslaget missgynnar de kommuninvånare som inte är med i organisationen.
Politikerna vill helst att de som lämnar in förslag använder sig av BankID för identifiering. Men långt ifrån alla minderåriga och pensionärer har BankID.
Politikerna önskar endast förslag som ej är kränkande. Det ligger nära till hands att gissa att politikerna anser förslag kränkande om det ingår kritik mot något som kommunen gjort fel.
Kommunpolitikerna anser att vissa förslag borde skickas till någon på lägre nivå. Jaså, jag har varit med om att tjänstemän på lägre nivå ej velat kommunicera. Då är det relevant att vända sig till dem som finns högst upp.

I den nya varianten av medborgarförslag får man inte ta upp något som hänsyftar på någon enskild person. Då blir det krångel att berätta om något där det vore relevant att nämna vad man själv har för problem.
I den nya varianten begränsar kommunpolitikerna vad som får skrivas. Jag undrar om politikerna tänkt på följande.
Efter att ha fått sitt förslag upplagt så kan man be en kompis stötta, varvid kompisen som kommentar skriver något som inte fick lov att finnas i förslaget. Eller man kan skriva en insändare när förslaget lagts upp, och då ta med det som kommunen finner misshagligt.
Ja, jag uppmuntrar gärna folk att skriva insändare. Därför att kommunpolitikerna läser insändare, och de vet att även andra läser insändare.
Själv funderar jag på om jag ska offra tid på att ta reda på vilka medborgarförslag som blivit populära i andra kommuner. Och sedan inlämna motsvarande förslag här i Lund. För att uppmuntra dem som undrar om det är lönt att försöka.

Göran H I Johansson, Lund

Publicerad 28 January 2017 12:00

Lokaltidningens nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna från Lokaltidningen