Insänt:

"Därför ska vi ha ett kulturhus i centrum"

INSÄNT. I Höganäs kommun är vi lyckligt lottade med en uppsjö av kulturföreningar som erbjuder våra invånare ett brett utbud av kulturupplevelser. Vårt bibliotek är flitigt besökt och ligger ofta högt på listorna över utlåningar per år. Bibliotekets placering ger också liv och rörelse till centrum. Men det finns en baksida, lokalerna har en komplicerad ägarstruktur och är i behov av renovering.
På mitt initiativ gav Kultur- och fritidsutskottet 2012 sin förvaltning i uppdrag att utreda bibliotekets framtid. ”Plats för Kulturen”, som utredningen kom att kallas, visade att biblioteket inom en snar framtid behövde utvecklas som mötesplats. På lång sikt, då definierat som år 2021, ansågs inte de nuvarande lokalerna tillgodose invånarnas behov. Förslaget från utredningsgruppen blev att förespråka en sammanslagning av Höganäs Bibliotek och Eric Ruuths Kulturhus med en placering i antingen Stationshuset, Bruksskolan eller Swedbankfastigheten vid Triangelplatsen.
Ingen av placeringarna var riktigt optimal men det var vad man ansåg fanns tillgängligt vid den tidpunkten.
På sommaren 2014 presenterade jag och Péter Kovács ett nytt alternativ – ett Kulturhus med placering i Höganäs hamnområde! Då det inte längre var aktuellt med byggnation i hamnen efter folkomröstningen ansåg vi att det skulle vara en utmärkt placering av ett Kulturhus som också skulle tillåtas sticka ut lite för att attrahera fler besökare. En ny utredning påbörjades, nu med stort fokus på att hitta en lämplig placering. Ett antal förslag har lagts fram och förkastats av olika anledningar och på vägen har också idén med en sammanslagning mellan biblioteket och Eric Ruuth Kulturhus lagts åt sidan.
Men under resans gång presenterades ett helt nytt förslag, placera kulturhuset mellan Bruksskolan och Stadshuset. Förslaget har sedan utvecklats till att även innefatta en flytt av Bruksskolans elever till nuvarande Kullagymnasiet och gymnasiets elever till Bruksskolans lokaler. Att få in gymnasiet i centrum tror jag är en lysande idé som stärker stadskärnan och ger en attraktiv skola med gymnasieungdomar som även stärker handeln i centrum. Placeringen, som i detta förslag blir i det närmaste så nära allmänna kommunikationer som man kan komma, känns verkligen som en fullträff!
Min vision för det nya Kulturhuset är att det ska kunna bli ett Kultur- och kunskapscentrum med det nya kulturhuset som nav i en verksamhet där skola och kanske forskning blandas med kultur i alla former. Ett Kulturhus med flexibel utställningslokal där framför allt lokala konstnärer men även nationella och internationella konstnärer kan ställa ut där man har en kunnig publik och en inspirerande miljö. Ett Kulturhus som blir en mötesplats för olika generationer Kullabygdsbor och besökare från när och fjärran.
Ett uppdrag som började med att undersöka hur bibliotekets framtid kunde gestalta sig har nu landat i ett stort projekt med flytt av elever från två skolor. Det är viktigt att vi håller ett högt tempo för att förverkliga detta eftersom det är många faktorer som ska samverka för att få allt på plats. Det känns som att det finns stor politisk enighet kring detta förslag och jag hoppas att vi kan genomföra det inom en snar framtid så att vi alla kan få njuta av den sjudande verksamheten i det nya Kultur- och kunskapscentret. På måndag den 23 januari 2017 tar vi första steget när Kultur- och fritidsutskottet ska besluta föreslå att kommunstyrelsen tar fram en genomförandeplan för detta projekt.
Anders Ståhl (M)
Ordförande Kultur- och fritidsutskottet, Kommunstyrelsen Höganäs

Publicerad 19 January 2017 09:00

Lokaltidningens nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna från Lokaltidningen