Insändare:

"Dags för Moderaterna att vara modiga och visa politiskt ledarskap"

INSÄNT/HÖGANÄS. Den 15-18 oktober är det dags för Moderaternas partistämma i Karlstad. Då ska partiet fatta beslut om den politik som behövs för att kunna hantera de utmaningar som Sverige står inför. Under helgen ska vi peka ut den riktning vi vill att partiet och Sverige ska ta.
När Moderaterna går till partistämma är det i en orolig värld. Historiskt har Sverige och Europa sällan ställts inför större utmaningar. Kriget i Syrien och ett alltmer aggressivt Ryssland är några av utmaningarna. I Sverige kämpar vi med ett nytt utanförskap bland unga och utrikes födda. För att kunna lösa dessa problem krävs politiskt ledarskap. Den rödgröna regeringen erbjuder inte detta och står handfallna utan konkreta förslag.
För att klara dessa utmaningar måste vi reformera arbetsmarknaden som idag effektivt stänger ute de som står långt ifrån. Att avreglera den svenska arbetsmarknaden är nyckeln till att få fler unga och utrikes födda i arbete. Höga ingångslöner, för stort fackligt inflytande samt turordningsreglerna i Lagen om anställningsskydd är tre konkreta exempel på de problem som återfinns i den svenska arbetsmarknaden.
En annan fråga som det kommer diskuteras flitigt om på stämman är migration och huruvida tillfälliga uppehållstillstånd ska bli huvudregeln istället för permanenta. Vi i MUF kommer ta strid mot partiledningen för att permanenta uppehållstillstånd ska fortsätta vara huvudregeln. Det är det rätta såväl ur ett mänskligt perspektiv som ur ett integrationsperspektiv. Vi ska välkomna människor hit med tydliga krav och förväntningar, inte med hot om att få lämna landet efter ett par år.
MUF är idag en fjärdedel av partiet och det kommer märkas på partistämman. MUF Skåne kommer ha åtta ombud på plats i Karlstad. Vi kommer stå upp för att reformera arbetsmarknaden och arbetsrätten samt stå upp för öppenhet och permanenta uppehållstillstånd. Det är dags för Moderaterna att vara modiga och visa politiskt ledarskap.
Marcus Lantz, distriktsordförande MUF Skåne
Julia Klingberg, ordförande Höganäs MUF

Publicerad 13 October 2015 13:53