”Trubbar av arbetsmoralen”

INSÄNT. Den 8:e december fick jag äntligen lov att kalla mig själv polisassistent (PA). Efter två och ett halvt års utbildning var jag färdig. Mitt mål och min dröm var uppnådd. Jag hade lyckats att utbilda mig värdig världens bästa yrke. Nästan. 

Den 25:e november, två veckor innan jag ska påbörja min nya tjänst, vänder Polismyndigheten Region syd upp och ned på min värld. Jag och dem som liksom jag är nyutbildade ska inte få börja arbeta som poliser riktigt ännu.

För att bli polis läser man först två år i skola, vanligtvis på annan ort än hemorten. När man har ungefär två till tre månader kvar får man reda på vilken ort i Sverige man ska göra sin aspirantutbildning. Det är då upp till var och en att lösa boende och ordna allt praktiskt med sin familj och så vidare. Såvida man inte har tur nog att få komma tillbaka till sin hemort.

När det sedan är ungefär fem veckor kvar på aspiranten blir man tilldelad en tjänst någonstans i Sverige. Man löser då ett nytt boende, ordnar återigen med familj etc. Om man även denna gång har  oturen att inte hamna i sin hemstad, vilket många har. Men som nyutbildad polis vet man om att det är så det går till. Det förväntas av oss att ta skeden i vacker hand, rätta in oss i ledet och lösa problemen. Något vi accepterar medgörligt för det är ju faktiskt världens bästa yrke, i vår mening.

Två veckor innan jag ska påbörja min nya tjänst som Polisassistent i en för mig ny stad skickas det ut ett e-mail. Polismyndigheten Region Syd menar att vi inte ska ha den placering vi blivit tilldelade, istället ska det utföras en kommendering under minst sex månader. En ny placering på en ny ort. En kommendering som grundar sig i att hjälpa Region syd spara pengar. Vad jag förstår landar det på runt 1% av budgeten för kommande år.

Polismyndigheten Region syd väljer att inte förlänga avtalen med civilt visstidsanställda samt civilt timanställda som arbetar i arrester, receptioner, gränskontroller samt på Polisens kontaktcenter, PKC 114 14. Istället används nyutbildade polisassistenter som resurs att ta över deras arbete. Det kommer således att bli ungefär 100 stycken färre poliser som arbetar i yttre tjänst samt med utredningsverksamheten. Att förringa de civilanställdas arbete på detta sätt och inte förstå vikten och värdet i att ha dessa anställda är för mig oförståeligt. 

Det jag vill uppnå är att synliggöra polismyndighetens egenmäktiga handlande och rådande över dess civilanställda och nyanställda. Vi blev inbjudna till ett möte där det flödade citat som: "Ni står med skit upp till knäna men se ljuset i mörkret". "Sex månader går fort". Vi som är nyutbildade har en oerhörd hög arbetsmoral, arbetsvilja och energi att utföra yrket vi valt och drömt om under så lång tid. Att använda resurserna på detta sätt trubbar av arbetsmoralen hos de anställda och fyller dessutom på listan med arbetslösa i Sverige med ett hundratal namn till.

Nyanställd Polisassistent, Region Syd

SVAR DIREKT.
Jag förstår din frustration över att inte kunna komma igång med precis de arbetsuppgifter du föreställt dig att du skulle få ta dig an.

Polisen har liksom alla andra statliga myndigheter ansvar för att hushålla med statens pengar. Just nu befinner vi oss i en ekonomisk situation som tvingar fram det beslut som du kommit att bli en del av.

Jag hoppas att du med din höga arbetsmoral, arbetsvilja och energi ska göra ett bra arbete som får betydelse för de människor som kontaktar polisen och hamnar hos dig i din roll vid Polismyndigheten Region Syd.

Jarl Holmström, Länspolismästare Polismyndigheten i Skåne

Publicerad 22 December 2014 08:00