Varför sjukvården i Region Skåne behöver förstatligas

INSÄNT. För drygt 2 år sedan inköptes ett nytt journalsystem för primärvården som region Skåne investerat i 50 miljoner kr (plus ca 50 miljoner i utbildning?). Detta program visade sig vara en felinvestering och ska bytas ut 2016. 100 miljoner kronor kastade i sjön.
Tre Smålandslandsting och fem ytterligare landsting har valt journalsystemet Cosmic som kan klara både primärvårdens och sjukhusens behov. Alla uppgifter finns i samma journal oavsett vårdnivå t.ex. vilka prover som tagits, vilka läkemedel patienten ordinerats eller att bara genom en knapptryckning kunna se samtliga journalanteckningar.
Cosmic har sedan 2010 utvecklats till ett väl fungerande journalsystem.
I Region Skåne finns uppgifterna oöverskådliga i flera olika journalsystem. Att ha alla uppgifter lätt tillgängliga är ett säkerhetskrav för dig som patient och för mig som läkare. Nu planerar Region Skåne att upphandla ett nytt journalsystem som helt skiljer från grannlandstingen och som riskerar att isolera Skåne.
Grannlandstingen är beroende av Skånes regionvård men ska de vara hänvisade till brev, fax eller mail i sina kontakter? Förstår de ledande politikerna i Region Skåne vad som håller på att hända?
Jag fruktar det framtida beslut som politikerna i Region Skåne kommer att fatta i journalfrågan.
Kan den/de som är ansvariga träda fram och förklara vad som håller på att ske?
Sven Svederberg , Läkare och ordförande för Centerpartiet Landskrona

Publicerad 17 December 2014 15:00