Insänt:

Utan jobb och företag riskerar vi förlora taget om välfärden

INSÄNT/HALMSTAD. Vi står inför stora utmaningar. Forskare har visat att vårdkostnader kommer att öka dramatiskt. För att klara dessa utmaningar krävs att någon betalar.
Att vi ska finansiera detta med skatter är självklart för de flesta. Det är ju på detta vis vi tillsammans har byggt den välfärd som vi är så stolta över.
 
Men det behövs en större kunskap hos allmänheten om varifrån pengarna kommer, hur de skapas och vilket resultat de leder till. När någon anställs så skapas ett flöde av välfärdsintäkter genom arbetsgivaravgifter och skatter som hamnar i vår gemensamma välfärdskassa. En förutsättning för detta flöde är att företagare skapar jobb. Desto fler arbetstillfällen som skapas, än mer pengar blir det till välfärdskassan. På så sätt omvandlas skatt till allt det som vi behöver i samhället.
 
Orsakssambanden blir tydliga om man visar i siffror vad ett företags skatt bidrar till i praktiken. Visste du exempelvis att Falkenbergs Strandbad bidrar med en halv miljon skolluncher på ett år? Den skatt på 15 miljoner kronor som företaget betalar med i år kan, förutom skolluncher, bidra till 152 gymnasieplatser eller 32 polistjänster.
 
När en företagare anställer betyder det att politiker får mer att fördela eftersom företagaren betalar in skatt för den nyanställde. Fler jobb skapar alltså mer pengar till välfärden. Det blir även tydligt att om vi inte får fler som vill och kan starta företag innebär det konsekvenser för vårt samhälle. Med färre företag som vill anställa resulterar det i färre som kommer i arbete. Det gynnar inte vår gemensamma ekonomi eftersom skatteintäkterna kommer att minska. Men ändå förväntas att vår välfärd ska fungera så som den alltid har gjort. Den ekvationen går inte ihop.
 
För att klara utmaningarna inom vård, skola och omsorg måste vi säkra finansieringen. Skatteintäkterna kan därför inte tillåtas minska. Tvärtom måste de öka för att möta behoven. Därför är det viktigt att företagen är konkurrenskraftiga och att fler företagsamma människor får möjlighet att starta företag så att jobben blir fler. Risken är annars att skatteintäkterna inte klarar att finansiera framtidens välfärd.
 
Henric Persson, Falkenberg Strandbad
Åsa Malmborg, Flitiga Liza AB
Rikard Hanson, AB Oscar Hanson VVS
Magnus Wernersson, Wernerssons Idé AB
Lotta Peltoarvo, StrandHälsan AB
Jacob Rossing, RossingGruppen Holding AB
Mats Tovedal, Tovedals Catering & Deli AB
Nathalie Wahlberg, Douglas Hellström AB
Teddy Eriksson, Tomal AB
Henrik Unosson, AB Falkenbergs Plåtslageri
Oscar Olsson, Västkustägg AB
Heléne Stålbom, Stålboms Konditori AB
Ann Simonsson, Kuskatorpet Entreprenad & Lantbruk AB
Nils Gordh, Destination Apelviken AB
 

Publicerad 28 November 2014 15:00