Foto: Mostphotos

Foto: Mostphotos

”Kvinnans rätt till sin egen kropp inte längre självklar”

NORDVÄSTRA SKÅNE/INSÄNDARE.  Den svenska abortlagstiftningen trädde i kraft 1974. I snart 40 år har kvinnans rätt att bestämma över sin egen kropp varit självklar. Men det är inget vi kan ta för givet, varken i Europa eller här i Sverige. Det är dags att Kristdemokraterna talar klarspråk om var de egentligen står i frågan.
I Europa har Malta, Polen och Irland abortförbud och flera europeiska länder, bl.a. vår närmsta granne Norge, har lagförslag på begränsningar av aborträtten. Detta är en direkt konsekvens av att värdekonservativa krafter fått allt större inflytande.

Även i Sverige har dessa krafter växt och vi ser det både hos Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna, partier med konservativa familjemodeller och tydlig motvilja till förändring och utveckling.
I abortfrågan är Sverigedemokraterna tydliga, de vill begränsa aborträtten. Kristdemokraterna är mer svävande. De säger sig stödja svensk lagstiftning, det har de sagt i 20 år. Samtidigt går det inte att bortse från kopplingarna till abortmotstånd, inte minst till rörelsen Ja till livet.
För bara ett par år sedan talade representanter för KD om ”nollvisioner för abort” och föreslog istället adoptionscenter för kvinnor som inte vill behålla sina barn. I EU-parlamentet var Kristdemokraterna förra året det enda svenska partiet som röstade mot stöd för fri abort.

Frågan om samvetsfrihet, om barnmorskor som p.g.a. religiösa skäl ska få vägra utför abort, har länge drivits av abortmotståndare i Europa. Kristdemokraterna har nu tagit ett tydligt steg bort från svensk aborträtt och bort från den egna partilinjen och i två svenska landsting föreslår de att sjukhusen inför en samvetsklausul. Det är häpnadsväckande!
Samvetsfrihet är oförenligt med att värna fri abort enligt svensk lag. Den som utbildar sig till barnmorska i Sverige idag är fullt insatt i att det är en del av arbetet. Vi förstår mycket väl att religiösa skäl kan stå i vägen för en person att utföra en viss handling, men det måste vara individens ansvar att utforma sin vardag så att ens livsval blir förenliga, utan att bryta mot yrkeskod eller svensk lag.
En läkare kan inte vägra utföra vissa behandlingar. En polis kan inte vägra utföra vissa ingripanden. En lärare får inte forma undervisningen utifrån sin egen religion. På samma sätt kan en barnmorska inte vägra en kvinna rätt till vård.

Ändå motionerar KD, både i Jönköpings och Kronobergs län om samvetsfrihet för barnmorskor. Hur tänker Kristdemokraternas partiledning runt detta? Tänker de fortsätta undvika frågan och bolla ansvaret mellan varandra? Eller tänker de ta ställning och säga vad de egentligen tycker om samvetsfrihet? Det hade varit det enda ärliga, både mot kvinnorna de säger sig värna och deras rätt till vård, men också mot abortmotståndarna som de lite svävande vurmar genom sin otydlighet.
Vi undrar hur Kristdemokraterna i Skåne ställer sig till denna fråga. Kommer även de att arbeta mot kvinnans rätt att bestämma över sin kropp?

Inger Nilsson, ordförande S-kvinnor i Skåne
Carina Ohlsson, ordförande S-kvinnor

Publicerad 26 November 2014 09:00