Omgestaltningar – ett kulturmord

LUND/DEBATT. En arkitekttävling utlystes gällande Clemenstorgets framtida utformning. Dessutom omfattande närområdet inklusive Bangatan. Nu är det klart. Vinnare blev arkitektkontoret White. Frågan är, om Lundaborna kan räknas in i kategorin ”vinnare”? Jag ska här koncentrera mig på torget. Anmärkningsvärt är, att samtliga tre förslagen inkluderade spårväg över Clemenstorget. Det var direktivet. Några alternativa lösningar fanns inte med i bilden. Men om det inte blir en spårväg i Lund?

Många osäkerhetsfaktorer finns. Motståndet är utbrett. Finansieringen är inte klar. Behovet kan ifrågasättas. Och nu lutar det dessutom åt att hela frågan om kollektivtrafiken i Lund ska utredas de närmaste två åren. Men stora delar av det politiska etablissemanget har redan bestämt sig. Spårvägen ska fram – till vilket pris som helst! Man kan därmed undra om utredningen blir allsidig och ”oberoende”.

För många Lundabor är säkert det föreliggande förslaget en öppen provokation! Jurygruppen var uppenbarligen politiskt tillsatt – och därmed ”styrd”. Medborgarna ges möjlighet att ”tycka till” – men det ändrar inget i sak. Möjligen resulterande i detaljjusteringar. Den centrala toppstyrningen fortsätter, ”i god demokratisk ordning”. Viktiga beslut förankras inte hos allmänheten (det duger inte att hänvisa till valresultatet!) Det låter så tjusigt. ”Vitalisera stadsmiljön”. Clemenstorget ska ”utvecklas till en levande handels- och mötesplats” ( gäller redan idag). Man talar om ”trygghet” och om en ”positiv gestaltning”. Värdeladdade ord som ska övertyga oss. Men vad innebär förändringen? En mastodontisk spårvägsramp. Fällda träd. ”Hindrande häckar” tas bort. Fyra till nio meter höga stolpar. Glas och betong ska invadera torget. Lundabor och besökande få en visuell upplevelse av en supermodern, närmast futuristisk bit stadsmiljö. Något som är totalt respektlöst gentemot de kulturhistoriska värdena.

Finns ingen myndighet eller organisation som opponerar sig mot ett sådant horribelt övergrepp? Allt ska tydligen underordnas funktionalitet, rationalitet och effektivitet. Stadsträdgårdsmästare Karl-Oscar Seth uttalar sig (Metro, 15 okt) ”Det är otroligt viktigt att det även finns ett gemyt, att inte trevlighetsfaktorn hamnar i skugga. Vi måste få med de mjuka värdena.”

Ja, hur detta ska inrymmas i omgestaltningen är en gåta. Clemenstorget blir oigenkännligt, massakrerat, totalanpassat till teknokraternas krav på funktionsanpassning och att tillgodose arkitektoniskt leklynne samt att sätta coola spår i det urbana landskapet. Trivseln går förlorad. Trafikmiljön är styrande, ja helt övergripande. Det innebär att den historiska kontinuiteten offras, liksom en viktig kulturmiljö. Naturvärdena är, som vanligt, satta på undantag. Glöm bevarandeintresset. Och det här med känslighet, ödmjukhet och hänsynstagande är ord som inte ingår i de härskandes vokabulär.

Bit för bit ska det medeltida Lund demonteras och ersättas av sterila, ”glassiga”, otrivsamma livsmiljöer. Jag väjer inte för att tala om ”omgestaltningar” som kulturmord! Sen må de som vill skapa nytt och värna om staden (?) säga vad dom vill. Sedan ska människor stå där, i maktlöst raseri och förbanna alla de som i den representativa demokratins namn förstört detta torg och lyckats med att utarma ännu en bit av vårt kära Lund. Och de ska vara stolta att de utnyttjat sin makt och myndighet till att ytterligare ha ”utvecklat” den här tusenåriga Staden.
Sven Karlsson

Publicerad 21 November 2014 11:08