Krönika:

Motion och hälsa har blivit en klassfråga

Av
Nicole Blomstrand

KRÖNIKA/HALMSTAD. Jag kan ärligt säga att när jag flyttade till Halmstad, för snart fyra år sedan, var jag i mitt livs sämsta form. Inte viktmässigt, jag vägde faktiskt mindre då än vad jag gör i dag. Men jag var absolut inte hälsosam. Bara för att man har ”rätt” BMI så innebär inte det att man är hälsosam. Efter sex månader i min nya stad insåg jag att det var dags för en förändring. Jag slutade röka och öppnade dörren till gymmet igen. Och nu tre år senare kan jag inte tänka mig en vardag utan svettdroppar i pannan.
 
Det är en fantastisk känsla att känna sig stark och snabb. En känsla som jag tror och hoppas att fler ska upptäcka. För det är lätt att tro när man står där i träningssalen att träning och motion är en självklar del i allas liv. Men så är ju absolut inte fallet. Enligt EU:s opinionsinstitut Europabarometerns undersökning uppger 70 procent av svenskarna att de motionerar minst en gång i veckan. Det är en bra siffra, den bästa i Europa faktiskt. Men det innebär också att 30 procent inte gör det.
 
Och även om tränings- och hälsotrenden är stark menar många forskare, debattörer och andra sakkunniga att motion fortsätter att bli alltmer av en klassfråga. Det finns till exempel ett mycket starkt samband mellan socioekonomiska faktorer och fetma, något som visats i en rad studier. Därför är det fortfarande av stor betydelse att alla barn får näringsriktig mat i skolan och får delta i en bra skolidrott.
 
I dagarna kom det fram att regeringen har planer på att ta bort fritidspengen, ett stöd på 3 000 kronor per som barn i ekonomiskt utsatta familjer kan få. Bidraget är till för att barnen ska kunna delta i fritidsaktiviteter som dans, fotboll eller simskola. I stället föreslår regeringen att pengarna ska läggas på att höja försörjningsstödet, det som tidigare hette socialbidrag, för familjer med barn mellan 7 och 18 år. Jag hoppas verkligen att regeringen har gjort en ordentlig utredning om vad detta förslag kan få för konsekvenser. För mig känns det som en förändring som försvårar det för barn som redan har det tufft. Dessa barn behöver fler raksträckor och inte fler hinderbanor när det kommer till motion och hälsa.

Publicerad 14 November 2014 08:00