Ven-trafikens juristarvode måste få ett stop

LANDSKRONA/INSÄNDARE. Torkild. Du tycker tydligen att det är bättre att betala högt arvoderade jurister än att acceptera förvaltningsrättens dom om att staden har på ett egenmäktigt sätt fastlagt Ven-trafikens taxa. Att du blir rekommenderad av en juristfirma att överklaga domen är inget annat än skrattretande. Så blåögd kan du väl inte vara så att du inte ser mammons tecken i juristernas ögon.
Du har inte funderat på att staden kan få ytterligare en dom på sig. Nämligen brott mot kommunallagen. Om kammarrätten även behandlar denna fråga kan det bli ännu dyrare för staden. Hur mycket har Ven-trafiken hittills kostat i juristarvoden?
Torkild! Kan det vara så att du med dina dubbla arvoden har tappat förmågan att se dina ekonomiskt svaga kommuninnevånare. De finns på Ven också.

Sven Svederberg (C)
Ven

Publicerad 12 November 2014 12:00