Bibliotekarie Marie Rössborn och Anna Wieslander var på plats på Högskolans bibliotek när Arkivens dag uppmärksammades. Foto: Kent Sävholt

Bibliotekarie Marie Rössborn och Anna Wieslander var på plats på Högskolans bibliotek när Arkivens dag uppmärksammades. Foto: Kent Sävholt

INSÄNT:

Arkivens dag uppmärksammades i Halmstad

HALMSTAD. Arkivens dag avhölls traditionsenligt under lördag och söndagen på många platser i Sverige.
Halmstad är inget undantag, under lördagen den 8 november i Högskolebibliotekets hallandsrum presenterade Elsa Grave-sällskapet alster och samlingar under ledning av bibliotekarie Marie Rössborn. Speciellt inbjuden var Fil.Dr. Inga-Lisa Petersson från Elsa-arkivet i Lund, som berättade om Elsas stora produktion varav ett större antal boxar och mappar finnes i högskolebibliotekets arkiv.
Kent Stävholt
 

Publicerad 10 November 2014 10:03