Insänt:

"Inte behov av mer kläder till våra asylsökande"

Men Röda korset behöver fortfarande fler frivilliga

HALMSTAD/INSÄNT. Ett stort och hjärtligt tack till alla generösa Halmstadbor som skänkt varma kläder till våra asylsökande. Just nu har vi minst sagt fullt upp att försöka hinna sortera och få ut allt. Det innebär många timmar för våra frivilliga.
Röda Korset är just nu inte i behov av mer kläder till våra asylsökande. Vad vi just nu behöver är fler frivilliga som vill bidra med sin tid. Det gäller just nu främst ett par delar i vår verksamhet här i Halmstad: en av våra hjärtefrågor är att försöka lindra ensamheten bland äldre. Ingen skall behöva vara ofrivilligt ensam. Just nu kan vi inte riktigt svara upp mot önskemålen att få ett besök i veckan eller liknande. Det kan vi inte heller vad gäller flyktingguider där vi under ungefär ett halvår stödjer en nyanländ för att finna sig tillrätta i Sverige och i Halmstad.
 
Elenor Nilsson
Ordförande Röda korsets Halmstadkrets
 

Publicerad 05 November 2014 16:23