Nej till vinster i välfärden- både på landet och i stan

INSÄNT/LUND. Välfärdens olika delar är byggstenarna i vårt samhälle. Utan en bra skola, vård, äldreomsorg och kollektivtrafik stannar Sverige. Det är därför med stor sorg vi vänsterpartister ser på det som nu händer, när privatiseringar och vinsthunger slår sönder det som vi äger tillsammans. 

De borgerliga partierna gör allt för att underlätta för privatisering av det som är kommunal och regional samhällsservice, som  vårdcentraler, hemtjänst och förskolan. De menar att valfriheten ökar om man låter privata företag ta över skolor, vårdcentraler och apotek. Privata företag har ett övergripande mål: Att tjäna pengar. Alla vi som någon gång bott på landet eller bor i en mindre tätort vet vad det innebär. Vi vet att det inte är i Genarp som de stora vinsterna inom vården finns, och därför är det inte där som en ny vårdcentral öppnar. Den enda möjligheten att en privat vårdcentral öppnar är att om regionen lägger ner och därmed tar bort konkurrensen, så som skett i Veberöd. Vi vet att marknaden inte tycker att det är "attraktivt" att starta en plastikkirurgklinik i Dalby (inte bara för att folk är snygga i Dalby). Vi vet att inga specialistmottagningar kommer att öppna i Stångby. Vi vet att vårdcentralen i Södra Sandby ständigt är hotad av nedläggning. De enda platser där välfärden kan gå med vinst är i de stora städerna. Det är där de privata vårdföretagen etablerar sig i första hand. Landsbygden och de mindre orterna finns inte med i detta spel. En röst på Vänsterpartiet är en garant för att service i regional och kommunal regi utanför storstäderna finns kvar efter valet.
Angelica Svensson, ledamot i kommunfullmäktige i Lund för vänsterpartiet
Saima Jönsson Fahoum, ledamot i regionfullmäktige i Lund för vänsterpartiet

Publicerad 12 September 2014 08:03