Befriande mod av politiker

INSÄNT/HJÄRUP. Hatten av för Sonesson och Staffanstorps kommunmajoritet som vågar satsa på min gamla hemby Hjärup. Att bygga 700 nya bostäder på Lomma-sidan av järnvägen är precis vad byn behöver. Fler bostäder ger fler elever som gör att bättre lärare kan lockas till skolan och affärsutbudet växer. I en tid då många kommuner inte bygger tillräckligt finns det några som tar ansvar. När jag flyttar hem till Skåne igen är ett nytt, modernt Hjärup det självklara valet. Hatten i vädret!


Gustaf Stenlund, ex-hjärupsbo i Stockholm

Publicerad 19 March 2014 09:56