Gräsliga damen

INSÄNT/LUND. Nu försöker spårvagnskramarna att sälja in projektet med hjälp av förföriska bildmontage där spårvagnarna rinner fram i städsegröna stråk. Det är bara de evigt blommande körsbärsträden som saknas!
Minns någon den gräsliga, gräsbevuxna damen, Moder Jord, som för ett antal år sedan var utställd på Stortorget? Så som denna vissnande skönhet såg ut när säsongen var över, så kan också grässtråket upp till Brunnshög riskera se ut framåt vårkanten. I tyska Würzburg blev gräset utmed spårvägen gulbrunt efter förra årets torra sommar.
Inte ens Trafikverket vågar sig på en sådan plantering! Se infarten till Lund från Dalbyhållet. De upphöjda mittrefugerna är där försedda med plastgräs!
Och vad säger Stadsträdgårdsmästaren om att få ytterligare 30.000 kvm (4 km x 8 m) grässtråk att klippa och kratta? Och vem ska stå för den merkostnaden?  Trafikverkets skrift ”Spårväg – guide för etablering” talar om vikten av att underhålla spår och vagnar. Rengöring och skräpsugning måste vara daglig rutin. Vidare kan man läsa att vid grässpår bör rälshöjden vara minst 18 cm så att tillräckligt med fuktighet bevaras och att gräset förblir grönt och friskt.”
En sådan kostnadspost nämns överhuvudtaget inte i kalkylerna för spårvägsetableringen. Men som alla börjar inse, nu är det marknadsföring som gäller - spårvägens kostnader är en icke-fråga.
Så nu väntar vi på att få se nya vackra foton av spårvagnar försedda med miljövänliga taklökar som förhindrar att vatten rinner av som på en gås!
Christer Hjort
Aktion för spårvägsfritt Lund

Publicerad 03 February 2014 09:54