Smittan finns fortfarande kvar på gården men produktionen har kommit igång. Friskförklarade djur har kunnat skickas vidare för slakt.

Smittan finns fortfarande kvar på gården men produktionen har kommit igång. Friskförklarade djur har kunnat skickas vidare för slakt. Foto: Pixabay.

Salmonellasmittad gård fortfarande i karantän – djur har fått avlivas

Drabbades av ovanlig typ i början av sommaren

"SJÖBO.

Den gård vars grisuppfödning drabbades av en ovanlig sort av salmonella arbetar fortfarande med smittan. Fler djur har fått avlivas under sommaren och den ursprungliga smittkällan är inte funnen. "En sådan här bekämpning kräver hårt arbete, stort engagemang och uthållighet", säger Maria Lundh vid Jordbruksverket.

Av
André Kvist

Det var ett par dagar in i juni som man på gården utanför Sjöbo fann salmonellatypen London i sin grisbesättning. Gården isolerades snabbt och grisbesättningen spärrades av. Salmonellan är ovanlig och endast enstaka fall har upptäckts i Sverige tidigare.

Den avdelning där smittan påträffades är tömd och djuren är flyttade till en ren yta. I nuläget pågår stallsanering och alla djur provtas regelbundet. Visar det sig att ett djur är positivt så avlivas det.

– Strikta hygienrutiner har införts för att motverka att smitta sprids mellan olika djurgrupper. En sådan här bekämpning kräver hårt arbete, stort engagemang och uthållighet från djurhållarens och personalens sida, och de har gjort en berömvärd insats hittills, säger Maria Lundh veterinär och smittskyddshandläggare vid Jordbruksverket.

Djuren uppvisar inga kliniska symptom, vid både första och andra anblick verkar de friska. Smittan bekämpas för folkhälsans skull. Detta innebär att produktionen är igång och det finns ingen tidspress av djurskyddsskäl för bekämpningen. Friskförklarade djur har gått till slakt utan restriktioner.

Vid flera tillfällen har man avlivat djur, hur många det rör sig om vill Lundh inte förtälja och refererar till sekretess i den uppgiften. Hon berättar däremot att det skett ett antal gånger.

– Djur har avlivats vid upprepade tillfällen. Vid det första tillfället var det ett större antal.

Gården är inte längre isolerad, däremot är vissa besättningar av djuren det fortfarande. Dagligen sker provtagningar och nu är frågan när grisuppfödaren kan vara kvitt den pärs.

– Det kan vi inte säga, det beror på hur smittan utvecklar sig, vi kan inte utesluta bakslag. Ett alternativ hade varit att avliva samtliga på en gång men vi tar varje grupp och individer för sig. Det är förstås kännbart för lantbrukaren och det är mycket jobb med att hålla ordning, säger Maria Lundh

Vet ni var smittan har kommit från?

– Den ursprungliga smittkällan har inte kunnat fastställas.

Publicerad 22 August 2019 00:00