Vinsällskapets förfrågan om att testa viner på skolan går emot policyn, skulle det ändå godkännas behövs inget serveringstillstånd.

Vinsällskapets förfrågan om att testa viner på skolan går emot policyn, skulle det ändå godkännas behövs inget serveringstillstånd. Foto: Mostphotos.

Sällskapet vill ha vinprovning i skolmatsal – går emot alkoholpolicyn

"Står tydligt att användning av tobak, alkohol och narkotika inte får ske"

SVARTE.

Vinsällskapet vill arrangera provningstillfällen och har önskat att hyra Svarteskolans matsal. Men önskan går emot skolans tydliga ställning gällande alkohol på skolområdet.

Av
André Kvist

Svarte Vinsällskap önskar hyra Svarteskolans matsal. I en förfrågan till Ystad kommun har man förklarat att sällskapet ämnar ha vinprovningar under fyra fredagar fram till våren.

Mellan 30 och 40 personer kommer medverka och tanken är att provningen ska pågå mellan klockan 18 och 23. Sällskapet har även lovat att städa och återställa matsalen efteråt.

Men förfrågan går stick i stäv med skolors policy när det kommer till alkohol.

– Det står tydligt att användning av tobak, alkohol och narkotika inte får ske i lokaler för förskola, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn eller ungdom samt på skolgårdar och på motsvarande områden utomhus vid förskolor, fritidshem, vuxenutbildning och kommunalt driven fritidsverksamhet, berättar Helen Thyter, Svarteskolans rektor.

Även om det varken är elever eller skolpersonal på plats så är arrangemanget helt enkelt inte tillåtet. Den gemensamma alkoholenheten för de fyra sydöstra kommunerna har inget att säga till om i ärendet men skriver till Lokaltidningen att något serveringstillstånd inte behövs om det gäller enstaka tillfällen med bestämda personer och sker utan vinstintresse. Eller sker i lokaler där det inte bedrivs försäljning av alkohol.

Publicerad 22 August 2019 08:20