Daniel Assarsson har länge reagerat på den höga hastigheten utanför skolan.

Daniel Assarsson har länge reagerat på den höga hastigheten utanför skolan. Foto: Daniel Assarsson

Förälder vädjar om sänkt hastighet vid skola: "Fullständigt livsfarligt"

Vill att kommunen sänker hastigheten från 60 till 30 kilometer i timmen

SVEDALA. Hastigheten på Roslättsvägen är i dag 60 kilometer i timmen. På tok för hög anser föräldern Daniel Assarsson som nu vill se sänkt hastighet förbi skolan. "På morgnar och eftermiddagar är det fullt av barn som ska över vägen där. Det är fullständigt livsfarligt som det är nu", säger han.

I ett medborgarförslag vädjar Daniel Assarsson till Svedala kommun att sänka hastigheten på Roslättsvägen vid sträckan förbi skolan.

Roslättsvägen är en genomfartsled och har idag en hastighetsbegränsning på 60 kilometer i timmen.

– Jag har ofta reagerat på att bilarna kör väldigt snabbt förbi skolan. Visst det finns en parkering emellan skolan och vägen, men det ändrar inte det faktum att fullt av barn passerar vägen för att ta sig till och från skolan. Här om dagen kom två små pojkar utcyklande precis när jag passerade, säger Daniel Assarsson.

På andra sidan Roslättsvägen ligger flera bostadsområden. Det finns en cykelväg och en tunnel som löper under vägen, men för att kunna ansluta till den krävs att man tar sig tillbaka in på skolgården.

– Jag ska därför skicka in ytterligare ett förslag om att binda ihop tunneln bättre med cykelställen på framsidan. På sidan av idrottshallen som vetter ut mot stora vägen finns det plats att göra någon form av cykel och gångbana. Denna kommer i så fall gå direkt från cykelstället till tunneln, säger Daniel Assarsson.

Annette Bengtsson, trafikingenjör på Svedala kommun meddelar att förslaget kommit in och att det kommer lyftas politiskt om det får mer än 30 röster, vilket det fick efter bara några timmar.

– I tidigare trafikplanering har man resonerat att det finns en cykelbana och en gångtunnel under Roslättsvägen, men vi får se om man behöver titta på det igen, säger hon.

Publicerad 22 August 2019 00:00