Sex nyfödda barn som vårdades på neonatalavdelningen på Skånes universitetssjukhus smittades av en resistent e.colibakterie. Genrebild.

Sex nyfödda barn som vårdades på neonatalavdelningen på Skånes universitetssjukhus smittades av en resistent e.colibakterie. Genrebild. Foto: Karrastock/Adobe Stock

Sex nyfödda på neonatalavdelningen smittades av resistent bakterie

Även tre mödrar smittade

MALMÖ. Sex nyfödda barn som vårdades på neonatalavdelningen på Skånes universitetssjukhus smittades av en resistent e.colibakterie. Det visade sig att även tre mödrar hade fått bakterien, enligt en Lex Maria-anmälan..

Trots omfattande smittspårning vet man inte hur smittan spred sig. Inget av barnen eller mödrarna som testade positivt för bakterien drabbades av en infektion, men händelsen bedöms utgöra risk för allvarlig vårdskada. För att minska risken för liknande händelser vidtas en rad vårdhygienska åtgärder.

Publicerad 19 August 2019 00:00