Höganäs kommun har JO-anmälts efter det att en person var tvungen att legitimera sig när han begärde ut allmänna handlingar.

Höganäs kommun har JO-anmälts efter det att en person var tvungen att legitimera sig när han begärde ut allmänna handlingar. Foto: Mostphotos.com

Kommunen lämnde inte ut sms – anmäls

Utbildningschefen: "Måste göra en sekretessbedömning"

HÖGANÄS.

En person i Höganäs JO-anmäler kommunen för att det tagit för lång tid att få ut handlingar, att sms inte lämnades ut samt att han var tvungen att legitimera sig för att få ut uppgifterna.

Av
Lotta Venhagen

En person i Höganäs begärde av kommunen ut mejl och sms mellan två personer under en tre veckors period enligt anmälan. Det tog tre veckor innan han fick ut mejlen och då krävdes det att han uppgav namn telefonnummer och visade legitimation. Någon sms-konversation fick han inte ut med motiveringen att de var av privat karaktär och ingen allmän handling.

– Vi har inte fått JO-anmälan än så jag kan inte kommentera den i sak. Generellt är tre veckor för lång handläggningstid, men det beror på hur omfattande materialet är som ska lämnas ut, man måste bedöma från fall till fall, säger Liselotte Herrlin chef för utbildningsförvaltningen.

Har man inte rätt att begära ut sms?

– Innan vi lämnar ut något måste vår jurist göra en sekretessbedömning om det är en allmän handling eller internt arbetsmaterial, det är från fall till fall.

Trots att en person inte är skyldig att legitimera sig när den begär ut allmänna handlingar var anmälaren tvungen att lämna ut både namn, telefonnummer och visa legitimation.

– Jag kan inte kommentera just det, men nej man måste inte förklara vem man är, vi ifrågasätter inte vem som vill ha handlingarna. Det finns regelverk för detta och dessa följer vi. Vi måste titta på den här anmälan och gå igenom processen och se hur den hanterats.

Publicerad 25 June 2019 10:48