Stig Broqvist blev tidigare ansiktet utåt för insamlingen av namnlistor för att väcka folkomröstning i frågan om Landborgsgaraget.

Stig Broqvist blev tidigare ansiktet utåt för insamlingen av namnlistor för att väcka folkomröstning i frågan om Landborgsgaraget. Foto: Joel Winqvist/arkiv samt Google street view

Vädjar: Skada inte stadsparken

Jordens Vänner ser risker med visionerna för ett ombyggt stadsbibliotek

HELSINGBORG.

Det finns storskaliga planer på att bygga om och ut stadsbiblioteket för en kostnad av 300 miljoner. Nu reagerar Jordens Vänner som vädrar oro för att stadsparken kan komma att skadas allvarligt om planerna blir av.

Bibblan har sedan flera år tillbaka växt ur sina lokaler och för att möta framtiden krävs större ytor och en anpassning till morgondagens behov.

Bygg gärna ut stadsbiblioteket, tycker miljöorganisationen Jordens Vänner i Helsingborg. Men: skada inte stadsparken, lyder den tydliga uppmaningen.

Organisationen är kritisk till att mer parkyta i så fall skulle tas i anspråk, att delar av grönytorna skulle behöva grävas upp inklusive träd och att staden vill se över möjligheterna till ett underjordiskt garage under bibblan.

– Inte hela parken men en del av den skulle påverkas och det skulle vara mycket tråkigt, säger föreningens talesperson Stig Broqvist som ställer sig frågande till om de träd som senare ska återplanteras kommer att klara sig.

– Under byggtiden kommer den fina lekplatsen som används flitigt försvinna även om den kommer tillbaka senare. Det är till stor nackdel, menar han.

För att många fler ska kunna komma till centrum krävs bättre busstrafik och bättre cykelmöjligheter

Ett nytt centralt parkeringsgarage vore onödigt. Behovet av fler p-platser i city finns helt enkelt inte, menar han och förklarar att exempelvis parkeringshuset på Knutpunkten sällan är fullt.

Istället vill Jordens Vänner att staden ser över andra möjligheter för bibblan. Ett förslag är att staden köper in en fastighet på Bollbrogatan som kan göras om till bibliotek och bygga en gångbro över till den nuvarande biblioteksbyggnaden. Ett annat är att bygga nytt under Bollbrogatan. Eller att bygga en våning till på stadsbiblioteket.

– Vi vill i alla fall att man undersöker de möjligheterna, menar Stig Broqvist.

Miljöorganisationen vill även att det satsas på fler cykelställ i centrum och tätare bussturer.

Ni protesterade bland annat även mot planerna på Landborgsgaraget. Vad säger du om de som anser att ni bara vill hindra utvecklingen inför framtiden?

– Det vill vi inte. Vi vill ha ett mer levande och bättre centrum. Det viktigaste är människorna, inte att få bilar till centrum. För att många fler ska kunna komma till centrum krävs bättre busstrafik och bättre cykelmöjligheter. Cyklarna kräver ju betydligt mindre utrymme än vad bilar gör.

Publicerad 13 June 2019 00:00