På Fraktvägen har kommunen placerat ut stenblock för att förhindra att lastbilar parkerar längs med vägen. Men problemen har flyttat till andra ställen i i industriområdet i stället.

På Fraktvägen har kommunen placerat ut stenblock för att förhindra att lastbilar parkerar längs med vägen. Men problemen har flyttat till andra ställen i i industriområdet i stället. Foto: Adobe Stock/Markus Celander

Sätter ner foten mot chaufförer som kissar och bajsar på industriområde

Problem med nattparkerade lastbilar ska lösas – kommunen bjöd in till möte

TRELLEBORG.

Baksidan som blev till en framsida. Västra industriområdet har blivit en ny entré till Trelleborg men har inte riktigt hängt med i utvecklingen. Problem med övernattande lastbilschafförer som gör sina behov i buskar har funnits en längre tid. Tydligare information och bättre bevakning är några av åtgärderna som planeras.

Kommunen bjöd nyligen in fastighetsägare och verksamhetsutövare till ett dialogmöte kring framtidsplanerna för västra verksamhetsområdet. Ett 40-tal företagare kom för att lyssna till kommunens utvecklingsidéer och för att ta chansen att ställa frågor och lämna sina synpunkter.

– Det finns problem med felparkerade lastbilar. Kommunen har redan vidtagit en del åtgärder för att förhindra att lastbilar ställs upp över natten, men det handlar ockå om att få ut information till lastbilschafförerna. För en liten penning finns det väldigt fina möjligheter i hamnen för att ställa upp sin lastbil, ta paus och duscha, men det gäller att lastbilschaufförerna få veta det, säger Anna Engblom, näringslivsstrateg i Trelleborgs kommun.

På Fraktvägen har kommunen placerat ut stenblock för att förhindra att lastbilarna parkeras, men det har gjort att problemen har flyttat högre upp i området.

– Jag har inget emot att de står här en stund, problemet är att när chafförerna övernattar och gör sina behov i området, det är inte så kul. Speciellt inte om det finns en servering intill och kunder äter ute, säger Leif Ekvall som driver Larssons begravningsbyrå i området.

Många synpunkter och förslag för att förbättra västra industiområdet samlades in under dialogmötet.

Många synpunkter och förslag för att förbättra västra industiområdet samlades in under dialogmötet. Foto: www.trelleborg.se

Nu kommer kommunens trygghetsvärdar att köra några rundor ut i området för att hålla koll och även polisen har området under uppsikt eftersom det finns uppgifter om att det kan förekomma illegal handel kring lastbilarna.

Begravningsbyrån är ett typiskt exempel på hur området har ändrat karaktär från att vara ett industriområde till att vara ett område med fler verksamheter som ger ett större flöde av kunder.

– Redan när vi byggde här år 2013 hade kommunen planer på att utveckla området. Vi trivs väldigt bra och området har stor potential men det behövs göras något åt problemen med lastbilarna och man borde även jobba mer med att göra området mer tillgängligt för kunder och besökare. Vi vill gärna ha fler skyltar så att det blir lättare att hitta, säger Leif Ekvall.

Under mötet presenterades ockå planprogrammet för fastigheten Ståstorp 2:3 väster om Hedvägens förlängning ut mot Maglarpsrondellen som idag är jordbruksmark för att få synpunkter.

– Intresset från verksamheter som vill etablera sig i området är väldigt stort, säger Anna Engblom.

Publicerad 22 May 2019 06:00