SUS i Lund.

SUS i Lund. Foto: Mostphotos.com

Patienter i korridorerna på SUS – skyddsombud kräver stopp

Anmäler till Arbetsmiljöverket

Av
Fredrik Magnusson

LUND. Ett skyddsombud på ortopeden på SUS i Lund kräver stopp för överbeläggningar med patienter i korridorerna.

Enligt anmälan till Arbetsmiljöverket går det inte att genomföra patientomvårdnad och medicinska arbetsuppgifter med patienter liggandes i korridorema. Det är svårt att komma åt vid sängarna, det finns inget optimala utrymmen för hygien i korridorerna vilket ökar risken för smittspridning. Patienter i korridorerna är också en säkerhetsfara om det skulle behövas utrymmas enligt anmälan. Patienter som tvingas ligga i korridorerna saknar också larmklocka vilket medför ökad stress för personalen då patienterna förhindras att förmedla sig enligt anmälan. Nattetid blir det extra sårbart då avdelöningen har en lägre bemanning.

Publicerad 21 May 2019 09:59