"Det är märkligt att vi hamnat i en situation där Malmö stad hyr svart för att hantera hemlösheten", säger kommunalrådet Magnus Olsson (SD). Foto: Pressbild

Vill placera hemlösa i andra kommuner – eller på båtar

Kommunen spenderade 161 miljoner

MALMÖ. Nyligen avslöjades att Malmö stad betalat stora summor pengar för så kallade akutboenden åt hemlösa. Sverigedemokraterna föreslår nu att man placerar stadens hemlösa i andra kommuner – eller på båtar. Kommunalrådet Sedat Arif (S) ger dock inte mycket för förslaget. "De vill bara peka finger åt vissa invånare som inte platsar i deras människosyn".

I fjor betalade Malmö stad 161 miljoner kronor för så kallade akutboenden åt stadens hemlösa, vilket tidningen Hem & Hyra nyligen kunde rapportera.

Förutom hotell hyr kommunen även lägenheter enligt en dygnstaxa. Något som kan resultera i en månadskostnad på 40 000 kronor.

Tidningens avslöjande visar på ett system med stora och snabba vinster för lägenhetsjägare som agerar mellanhänder på hyresmarknaden.

Sverigedemokraterna har reagerat starkt på avslöjandet och föreslår nu i ett nämndinitiativ en rad åtgärder för att komma till rätta med problematiken. Bland annat vill partiet att Malmö stad placerar hemlösa i andra kommuner, där det är lättare att hitta lediga bostäder.

SD vill även att kommunen börjar använda sig av husvagnar, båtar eller andra boenden med låga kostnader.

– Det är märkligt att vi hamnat i en situation där Malmö stad hyr svart för att hantera hemlösheten. Det visar på att de styrande politikerna har visat brist på ledarskap. Ansvarigt kommunalråd har enligt egen utsago inte vetat någonting om vad som pågått, säger kommunalrådet Magnus Olsson (SD) i ett pressmeddelande.

Sedat Arif (S) är kommunalråd med ansvar för arbetsmarknad och socialtjänst. Han tycker att SD:s förslag är orealistiskt.

– SD:s förslag är bara utspel. Hemlöshet är ett problem här och nu. Till en barnfamilj som saknar tak över huvudet nu i natt går det inte att ge beskedet att vi kräver av vårt kommunala bostadsbolag MKB att de bara ska hyra ut till personer med fast lön. Vi måste agera utifrån socialtjänstlagen och omedelbart bedöma behovet av stöd.

Kommunalrådet påpekar samtidigt att delar av förslaget redan är veklighet.

– När det gäller boenden åt hemlösa personer så söker vi redan sådana i hela Skåne. Så även det förslaget från SD är ett slag i luften. Det är synd att SD inte lägger större kraft på hur vi skapar bostäder som fler har råd med. Bristen på sådana bostäder är det centrala problemet.

Sedat Arif reagerar också på att Sverigedemokraterna inte markerar mot oseriösa företag.

– SD har en poäng i att det är märkligt att det finns företag som agerar mellanhänder och gör stora påslag på hyran och ibland hyr ut svart till socialtjänsten. Det borde uppröra partiet mer! Men inte ett uns av kritik mot dessa företag. Istället ska människor bo på fartyg. Till skillnad från SD:s företrädare har jag själv bott en kort period på fartyg som nyanländ här i Sverige. Det är en riktigt dålig miljö för vem som helst och absolut inget sätt att på ett bra sätt bli del av samhället på. Men i vanlig ordning är SD ointresserat av integration – de vill bara peka finger åt vissa invånare som inte platsar i deras människosyn.

SD:s förslag i sin helhet

• Arbetsmarknads- och socialnämnden tillskriver MKB och andra större bostadsbolag i Malmö att bostadsbolagen ska införa ett krav att egen försörjning från arbete eller Centrala studiestödsnämnden ska vara krav för att få teckna nytt hyreskontrakt med dessa bostadsbolag, när man flyttar till Malmö från en annan kommun.

• Arbetsmarknads- och socialnämnden upphandlar boenden för Malmös hemlösa först och främst i andra kommuner där bostäder är mer tillgängliga.

• Arbetsmarknads- och socialnämnden använder husvagnar, båtar eller andra boenden med låga kostnader istället för hotellnätter, inköpta bostadsrätter, villor eller moduler för mottagande av de nyanlända som Malmö stad har tvingats ta emot i enlighet med bosättningslagen.

• Arbetsmarknads- och socialnämnden ska tillskriva kommunstyrelsen att Malmö stad ska upphöra ta emot anvisade enligt bosättningslagen tills alla hemlösa personer i Malmö har fått en bostad.

• Arbetsmarknads- och socialnämnden ska uppdra till arbetsmarknads- och socialförvaltningen att årligen återkomma med en rapport om vilka företag förvaltningen hyr lägenheter/boenden ifrån, till vilket pris lägenheten/boendet hyrs in, samt vilken form av dokumentation som ligger till grund för inhyrningen av dessa lägenheter.

Så här arbetar arbetsmarknads- och socialförvaltningen

• Arbetsmarknads- och socialförvaltningen genomför en upphandling av akuta bostäder åt hemlösa som ska vara klar inom kort.

• Socialdemokraterna i Malmö har länge kämpat för att ebo, som gör det möjligt för asylsökande att bosätta sig var de vill, ska bort. Nu finns en bred uppslutning i riksdagen för att förändra ebo, vilket också finns med i uppgörelsen mellan regeringen och C+L. I Malmö finns ett tydligt samband mellan ebo och hemlöshet och trångboddhet, vilket i sin tur riskerar att skapa ytterligare sociala problem.

Publicerad 16 May 2019 00:00