Maria Sjöö och Visar Koxha jobbar som väktare i Staffanstorps kommun. De har utbildat sig till att bli ordningsvakter, men får inte arbeta som det.

Maria Sjöö och Visar Koxha jobbar som väktare i Staffanstorps kommun. De har utbildat sig till att bli ordningsvakter, men får inte arbeta som det. Foto: Julia Pileby

Överklagande om vakter prövas inte av domstol

"En fråga för lagstiftaren att bestämma"

STAFFANSTORP. Förvaltningsrätten tänker inte pröva Staffanstorps kommuns överklagande av polisens nej till ordningsvakter. Enligt domstolen har båda parterna gjort fel. "Vi har en annan åsikt och kommer att överklaga förvaltningsrättens beslut", säger kommunstyrelsens ordförande Christian Sonesson (M).

Det var i fjor som kommunen fick tillstånd att patrullera centrum med hjälp av ordningsvakter. Ordningsstörningarna var många och polisens insatser ansågs inte räcka till.

Men när kommunen ville förnya tillståndet och utöka området för vakterna efter nyår blev det ett negativt förhandsbesked från polisen.

Kommunen valde att överklaga förhandsbeskedet. Men nu står det alltså klart att överklagandet avvisas av förvaltningsrätten

Domstolen konstaterar att kommuner inte kan ansöka om ordningsvakter, det kan endast göras av den enskilde vakten. Samtidigt slår rätten fast att polisen enligt lag inte får lämna förhandsbesked om ordningsvakter till kommuner. Att polisen ändå gör detta innebär inte att beskedet kan överklagas.

– Den ordning som Polismyndigheten tillämpar med förhandsbesked kan tyckas ändamålsenlig och rimlig, men har inte stöd i gällande lagstiftning. Tvärtom framgår av lagens förarbeten att en liknande ordning föreslogs men avfärdades av lagstiftaren. Ett sådant förhandsbesked kan därför inte överklagas till domstol, säger chefsrådman Fredrik Löndahl i ett pressmeddelande.

Christian Sonesson delar inte domstolens tolkning och meddelar att beslutet kommer att överklagas.

– Jag kan tycka att beslut som polisen fattar borde gå att överklaga.

På sikt hoppas han också att lagstiftningen ändras.

– Regelverket är för trögt och ogint. Men jag tror att det kommer ändras, på samma sätt som det sakta men säkert blivit lättare att få kameratillstånd.

Kommunstyrelsens ordförande får visst medhåll av förvaltningsrätten om att lagen behöver ses över. En lag som tillkom redan 1981 och som knappt har förändrats sedan dess.

– Den lagstiftning som nu gäller kom till för snart 40 år sedan och mycket har naturligtvis hänt i samhället sedan dess. Eventuella behov av översyn av lagstiftningen och om beslut rörande förordnandeområden ska kunna överklagas, är dock en fråga för lagstiftaren att bestämma och inte för domstolen att tolka in i bestämmelserna, säger chefsrådmannen Fredrik Löndahl.

Sedan kommunen fick nej har de anställda ordningsvakterna i stället fått arbeta som väktare, en yrkestitel med betydligt färre befogenheter. Nyligen blev det även klart att väktarna ska börja utfärda p-böter.

Men Christian Sonesson har fortfarande siktet inställt på att ordningsvakter åter ska patrullera Staffanstorp.

– Antalet poliser i yttre tjänst har tyvärr minskat och då måste man kunna möta det med ordningsvakter. Ordningsvakterna lyder ju dessutom under polisens befäl, men de verkar inte vara intresserade av det.

Publicerad 14 May 2019 14:25