Det 200 år gamla huset jämnades med marken för att göra plats åt ett nytt. Nu anmäls fastighetsägaren av kommunen.

Det 200 år gamla huset jämnades med marken för att göra plats åt ett nytt. Nu anmäls fastighetsägaren av kommunen. Foto. Lunds kommun

Fornlämning jämnades med marken – trodde inte det skulle märkas

Uppdagades när grannfastigheten skulle renoveras

LUND. I 200 år stod det lilla korsvirkeshuset pall på innergården vid Stora Södergatan. Nu är det borta och ersatt med en modern fastighet. "Det är väldigt tråkigt när man gör den här typen av intrång i en fornlämning", säger kommunens stadsantikvarie Henrik Borg.

Det var i samband med att grannfastigheten som ägs av Lunds kommun skulle renoveras som svartbygget mitt i centrala Lund uppdagades.

– Vid byggnadsarbete på intilliggande fastighet reagerade byggnadsarbetarna på att de inte kunde fästa plåten som de brukar i grannfastigheten. Det visade sig då att hela huset flyttat ett par decimeter in på gården, berättar Henrik Borg.

När kommunen kontaktade fastighetsägaren för att förhöra sig om vad som hänt fick de först till svar att huset fanns kvar, men att det renoverats.

– När vi själva gjorde ett besök på platsen kunde vi konstatera att det inte rörde sig om någon renovering. Huset var borta och utbytt mot en ny modern byggnad, berättar Henrik Borg.

I samma veva fick kommunen även dokumentation från platsen som bekräftade att huset rivits och ersatts med ett nytt.

– Bilderna visade platsen helt utan hus en period, vilket bekräftade det vi misstänkte att huset rivits utan lov. Under rivningsarbetet ska dessutom kulturlager som funnits under huset avlägsnats från platsen utan dokumentation, uppger Borg.

Fastighetsägaren fortsatte dock vidhålla att han bara restaurerat fastigheten.

– Det är en sluten fastighet som inte är lätt att få åtkomst till. Han trodde väl att det inte skulle märkas.

Det nu rivna huset hade en ålder på drygt 200 år och har sedan början av 1980-talet varit utmärkt som för kommunen kulturhistoriskt värdefullt.

Fastighetsägaren kommer nu tvingas betala retroaktiv avgift för rivnings- och bygglov, samt en straffavgift för att han påverkat bebyggelse med kulturhistoriskt värde.

– Straffavgiften blir gånger tre då huset är kulturhistoriskt värdefullt. Förhoppningsvis kommer det avskräcka andra att göra liknande saker i framtiden. säger Henrik Borg.

Händelsen är anmäld till Länsstyrelsen som förmodligen kommer göra en polisanmälan.

Vad gäller den nya fastigheten som tagit den gamlas plats kommer Lunds kommun bevilja bygglov i efterhand.

– Gjort är gjort. Även om vi inte hade beviljat ett rivningslov till att börja med finns det ingen anledning att inte bevilja bygglov av det nya huset då det i princip gör samma fotavtryck i stadsbilden, säger Borg.

Publicerad 25 April 2019 00:00