Foto. Mostphotos.com

Giftläckage upptäckt på förskola – sanering pågår

Järvestam: "Ingen fara för barnen"

KLÅGERUP. Förhöjda värden av arsenik har upptäckts i samband med en mätning på Mumindalens förskola i Klågerup. Sandlådan där läckaget upptäckts håller på att grävas ut och enligt utbildningsnämndens ordförande Hans Järvestam (M) ska det inte finnas någon hälsorisk för de som vistas i området.

– Vi är igång att gräva ut området som varit avspärrat sedan upptäckten. Vi bedömer inte att det här är något som är farligt för barnen som just nu vistas på andra delar av förskolan, säger han.

Arsenikläckaget kommer enligt Hans Järvestam från gamla järnvägsslipers som byggdes in i vallen i samband med förskolans uppförande på 70-talet.

– Slipers var vanligt förekommande på den tiden. I dag använder man inte den typen av teknik och framförallt inte material som är besprutat med gift. I dag använder man istället moderna betongfundament, säger han.

Sedan läckaget upptäcktes vid en provtagning tidigare i år har det aktuella området kring sandlådan varit avspärrat och förskolans verksamhet har förlagts på andra ytor.

– Det finns gott om plats i Klågerup så barnen har inte varit i närheten av sandlådan. Alla vårdnadshavare är informerade om vad som skett och har tillit till vårt arbete. Nu när vi fått tillstånd från bygg- och miljö kommer hela området grävas ut. Därefter kommer det tas nya prover för att se så att all arsenik är borta, säger Hans Järvestam.

Publicerad 24 April 2019 09:43