Flera elever är besvikna över att utbildningen inte blev som de hoppats.

Flera elever är besvikna över att utbildningen inte blev som de hoppats. Foto: Genrebild/Ruslan Olinchuk - stock.adobe.com

Elever tvingas fixa lärares bilar på lektionstid – stängs av när de ifrågasätter

Nu anmäls utbildningen

MALMÖ/EVERÖD

. Flera elever på Lernia i Malmö vittnar om hur de på lektionstid tvingas fixa lärarnas bilar så att de inte hinner med alla moment och får underkänt på kurser. Nu anmäls både Lernia och Arbetsförmedlingen i Kristianstad till JO och DO efter att en elev portats på enligt honom oklara grunder.

Jonas Wirsén i Everöd såg fram emot att påbörja sin utbildning till bilskadereparatör på Lernia i Malmö. Han hade några år tidigare läst en billackerarutbildning på samma ställe och var då nöjd med utbildningen. Men ganska snabbt in i utbildningen insåg han att han inte skulle hinna lära sig allt som utbildningen lovat då han istället för att närvara på lektionerna fick renovera och lacka om personalens bilar.

– När vi påbörjade utbildningen var vi flera stycken som fick ägna dagarna åt att lackera bilar istället för att få de lektioner vi var där för. När jag frågade gruppledaren fick jag svaret att det handlade om tjänster och gentjänster, fixade jag hans bilar så skulle han fixa jobb åt mig.

Så blev det inte heller. Istället har nu Jonas Wirsen anmält både Lernia och Arbetsförmedlingen i Kristianstad till Justitieombudsmannen och Diskrimineringsombudsmannen då han anser att han blivit portad från utbildningen på oklara grunder.

Efter att ha ifrågasatt de så kallade gentjänsterna kallades Jonas in på ett möte. Där ska han fått höra att de ansåg att han inte skötte sin utbildning och att det fördes diskussioner om han skulle bli avstängd från utbildningen.

När han fyra dagar senare var hemma med sjukt barn fick han samtal från utbildningen att han blivit avstängd.

– Jag vet ju att jag bara gått igenom två av de 23 moment som utbildningen innehåller men anledningen var ju att jag istället för att delta i momenten lackat bilar som jag blivit tillsagd att göra, vilket flera av deltagarna på utbildningen också kan intyga. Jag har inte heller fått någon specifik anledning till avstängningen mer än att jag inte skött mig, säger Jonas Wirsen.

Kurskamraten Adam har en liknande upplevelse. Även han stängdes i mars av från utbildningen utan förklaring.

– Jag påbörjade min utbildning i januari i år och fick då en bok med frågor som jag skulle ägna en månad åt. Min utbildning skulle pågå i tio veckor. Då ifrågasatte jag om det inte var bättre att göra dessa frågor hemma men gruppchefen tyckte att jag skulle göra det på plats. Det tog en dag för mig att svara på samtliga frågor.

Till slut fick Adam påbörja bilplåtsutbildningen.

–Jag märkte snabbt att missnöjet i gruppen var stort. Många ansåg att de inte fick lära sig det de blivit lovade. När jag ifrågasatte varför lärarna tog betalt för att eleverna skulle ta in deras bilar för lackering så sa ledningen att det inte var något de kände till.

Två dagar senare blev Adam inkallad på kontoret med beskedet om att de stängt av honom från utbildningen. Anledningen enligt dem var att gruppen kände sig hotad av honom, något som gruppen enligt Adam inte känner igen.

– När jag ber om en skriftlig förklaring till avstängningen så säger de nej.

Jonas Wirsén som fortfarande inte heller fått någon förklaring till sin avstängning har nu anmält både Lernia och Arbetsförmedlingen i Kristianstad, som inte velat utreda händelsen, till Justitieombudsmannen och Diskrimineringsombudsmannen.

– Jag hoppas att jag får någon form av upprättelse för jag har inte gjort något fel här. Jag anser dock att det är fel att deltagarna på utbildningen tvingas renovera och lacka om personalens bilar och få betalt svart för det.

När Lokaltidningen kontaktar Lernia i Malmö och dess verksamhetschef så ger hon svaret att de aldrig stänger av några elever och på frågan om hon är medveten om att elever vittnar om att de fått lacka lärarnas bilar både på sin fritid och under utbildningstid så svarar hon nej och hänvisar till tillförordnad kommunikationschef Katarina Devell.

– Enligt de riktlinjer vi har är det speciellt inköpta bilar som ska användas på utbildningarna. I undantagsfall, när det av olika skäl inte gått att använda sådana, har man använt andra bilar. Vi håller nu på att se över hur det ska bli tydligare hur och vilka bilar som ska användas. Självklart ska det inte förekomma någon ersättning för utfört arbete mellan lärare och elever, säger hon.

När det gäller frågan om avstängningar hänvisar Katarina Devell till Arbetsförmedlingen.

– Eftersom Arbetsförmedlingen anvisar elever till utbildningen är det alltid de som tar det beslutet. Vi har ingen egen policy för det, säger hon.

Mats Hartman, chef på Arbetsförmedlingen Kristianstad, menar att AF och Lernia har ett gott samarbete.

– Vi har deltagare som är väldigt nöjda men sina utbildningar och vi har deltagare som är mindre nöjda. Vi gör själva kontinuerliga kvalitetsuppföljningar samt undersökningar med våra deltagare, säger han.

En avstängning från utbildningen sker dock enligt Mats Hartman i samspråk med Lernia och Arbetsförmedlingen Kristianstad agerar på den information som de får från utbildningen.

– Det är självklart att man inte ska vara kvar på en utbildning om man inte sköter sig. En arbetsmarknadsutbildning syftar till att lära sig ett yrke så att man i nästa steg kan få ett arbete.

Verksamhetssamordnare på Arbetsförmedlingen Skåne Väst Susanne Borgelius bekräftar att ett antal klagomål om utbildningen hos Lernia har inkommit från elever.

– Så fort ett klagomål kommer in till myndigheten så är jag en av dem i Skåne som hanterar dessa enligt gängse rutiner. Jag kan inte kommentera ärendet mer än så, säger hon.

Publicerad 20 April 2019 00:00