Rickard Magnusson, Heidi Hedberg och Mattias Rådmark betonar vikten att så många föräldrar som möjligt kommer på mötet, även om droger inte finns i deras barns umgängeskrets.

Rickard Magnusson, Heidi Hedberg och Mattias Rådmark betonar vikten att så många föräldrar som möjligt kommer på mötet, även om droger inte finns i deras barns umgängeskrets. Foto: André Kvist.

Stormöte för föräldrar om ungdomars droganvändande

Polisen: "Det är en markant skillnad de senaste åren"

SYDOST.

Fältgruppen och Ystads Gymnasium arrangerar ett stort informationsmöte om ungdomar och droganvändande riktat mot föräldrar. Drygt 40 procent av pojkar på gymnasiet har erbjudits droger och var femte har prövat. Lättare tillgång och en liberalare inställning är två förklaringar till drogernas frammarsch.

Av
André Kvist

Tisdagen den 26 mars hålls ett stort informationsmöte för föräldrar till elever i årskurs 1 på Ystad gymnasium. Syftet med kvällen är att upplysa och ge kunskap till vuxna, samt ge dem verktyg att hantera drogproblematik bland ungdomar.

– Vi vill ge föräldrar en gedigen omgång om vad man ska titta efter. Fortfarande låter de allra flesta unga bli. Just när man börjar årskurs 1 är en kritisk tidpunkt i livet med nya vänner, fester och det är en omtumlande start, säger Richard Magnusson från fältgruppen.

Under kvällen kommer en film visas på temat. Även representanter från Föräldraföreningen mot Narkotika, FMN, medverkar och talar. Sedan finns det möjligt att ställa frågor till deltagarna, samt polis och fältgruppen.

Enligt den senaste folkhälsoenkäten var det över 40 procent av pojkarna på gymnasiet som erbjudits droger. Uppemot var femte pojke i årskurs 2 hade också prövat droger. Enligt kommunpolis Patric Nihlén är problemet här i Ystad och sydöstra Skåne inte så utbrett som i till exempel Malmö eller Göteborg.

– Däremot ser vi en ökande tillgänglighet av droger i alla former. Det är en markant skillnad de senaste åren. Droger är betydligt lättare att köpa via nätet eller av andra personer numera, säger han och får medhåll av sin kollega.

– Det som ändrats är bilden av cannabis, den har blivit mer liberal. Synen är "att det inte är så farligt". Men det är en inkörsport, från rökning, till cannabis och vidare, säger Heidi Hedberg, områdespolis.

Till skillnad från alkohol och tobak så ökar droganvändande bland unga idag. Dels på grund av att lättillgänglighet ökar och även en mer öppen syn på till exempel cannabis.

Till skillnad från alkohol och tobak så ökar droganvändande bland unga idag. Dels på grund av att lättillgänglighet ökar och även en mer öppen syn på till exempel cannabis. Foto: André Kvist.

Medan alkohol och tobak minskar bland unga så är droger fortsatt ett stort problem som man brottas med. Sociala medier och teknikens framgång har gjort att informationen sprids snabbare och så även kontakterna mellan köpare och säljare.

– Om denna kväll medför att en förälder blir uppmärksam eller en ungdom låter bli när den blir erbjuden så har det gjort nytta. Positiva ringar på vattnet istället för dessa andra negativa, säger rektor Mattias Rådmark.

Att vässa föräldrars argument och kunskap är del av kvällen. Även om man aldrig sett eller varit med om någon drogproblematik så kan informationen hjälpa andra familjer och deras barn.

– Det är andra ungdomar och föräldrar som är våra ögon och öron där ute, vi behöver tipsen och man kan givetvis tipsa anonymt, säger Heidi Heidberg.

En tredjedel av skolans elever kommer från Ystad, resterande är från grannkommunerna och längre bort. Man hoppas att så många föräldrar som möjligt ska komma på tisdagen.

Programmet börjar klockan 18.30 och är i aulan på Österport, ingång via stora porten mot torget. Det är fritt och man behöver inte anmäla sig på förhand.

– Faller detta väl ut så är det klart vi kommer fortsätta med detta, säger Mattias Rådmark om framtida initiativ.

Publicerad 21 March 2019 00:00