Foto: Google street view

Svårare att bygga om lasarettet än väntat – nu krävs ett rejält omtag

Förvaltningschef: "Stora svårigheter att genomföra projektet"

HELSINGBORG.

Att genomföra den omfattande ombyggnation av Helsingborgs lasarett som skett i flera år har visat sig svårare än förväntat. Utmaningar som tidigare inte varit kända har dykt upp, och nu måste ett omtag i projektet tas.

Byggtekniska utmaningar som inte var kända tidigare gjorde att man våren 2018 tog beslut om en intern genomlysning av hela projektet i Helsingborg.

Genomlysningen är ännu inte helt klar. Men det som hittills framkommit räcker för att man nu går ut med informationen om att man stött på större problem än väntat och att man nu måste ta ett omtag i hela processen.

Efterhand som arbetet pågått har bland annat schakten behövt bli fler och deras storlek påverkar hela byggnaden, enligt Region Skåne.

Dessutom är avloppssystemen i sämre skick och i större behov av att bytas ut än vad de ansvariga först trodde skulle vara nödvändigt.

– Kombinationen av de byggtekniska lösningarna och pågående dygnet runt-verksamhet leder till omfattande evakueringar som innebär stora svårigheter att genomföra projektet enligt nuvarande planering och omfattning. Vi kommer med anledning av det som framkommit göra ett omtag och revidera planen när det gäller utvecklingen av Helsingborgs sjukhusområde, säger Carola Joelsson, biträdande förvaltningschef vid Regionfastigheter, i ett pressmeddelande.

"Vi kommer göra ett omtag och revidera planen"

Just nu håller man på att färdigställa den norra flygeln och planerade markarbeten, bland annat vid entrén. I den nya vårdbyggnaden fortsätter arbetet med källarvåningarna.

Det står klart att bygget av övriga våningar kommer ta längre tid än planerat, eftersom en revidering av fastighetsutvecklingsplanen för sjukhusområdet kommer att göras i syfte att bättre kunna tillgodose de framtida behoven, skriver regionen.

– Vi är mycket nöjda med östra flygeln och resultatet av de genomförda renoveringarna och att såväl norra flygeln som välbehövliga markarbeten vid entrén nu färdigställs. Vi kommer gemensamt ta ansvar för planering av övriga delar och säkerställa såväl patienternas som medarbetarnas framtida behov, säger Harald Roos, förvaltningschef och sjukhuschef vid Helsingborgs lasarett, i skrivelsen.

Publicerad 14 March 2019 15:25