Mia Gröndahl anmäler Löderups församling för åverkan på kyrkogårdens träd.

Mia Gröndahl anmäler Löderups församling för åverkan på kyrkogårdens träd. Foto: André Kvist & Adam Hult.

Kyrkan anmäld för grova ingrepp på 140 år gamla träd

"Jag blev helt förfasad – förstört ett kulturarv"

LÖDERUP.

På kyrkogården har församlingen beskurit samtliga 35 av de gamla lindarna. Detta har gjorts så extremt att träden nu riskerar att dö, menar Mia Gröndahl som anmält tillgreppet till länsstyrelsen. "Nu är skadan skedd, trädens livslängd är förkortad avsevärt", säger hon.

Av
André Kvist

När Mia Gröndahl för två veckor sedan körde förbi Löderups kyrka reagerade hon på avsaknaden av de ståtliga träden. Idag står stammarna efter 35 träd kvar likt antika kolonner, utan en enda gren som sticker ut eller så mycket som ett höstlov från i fjol eller en knopp inför våren.

– Det är väldigt maskinellt gjort, man har skurit av trädkronan rakt av utan någon hänsyn. I vissa fall är det bara stammen kvar, på de få grenar som är kvar är det öppna sårytor på 50 centimeter till en meter i omkrets, säger Mia Gröndahl.

Längs med kyrkogården står träden som kolonner, utan grenar eller knoppar inför våren.

Längs med kyrkogården står träden som kolonner, utan grenar eller knoppar inför våren. Foto: André Kvist.

Dessa träd är enligt uppgifter planterade på 1880-talet. Att skära så stora sår i träden innebär att man nu har tagit död på dessa, menar Gröndahl.

– Jag blev helt förfasad! Jag tror aldrig jag har sett så hemsk åverkan på träd i Sverige tidigare. Hur kunde detta ske?, frågar hon och fortsätter:

– Nu är skadan skedd, det finns inget hopp för dessa träden. Kanske kommer några gröna kvistar men deras livslängd är förkortad, det kommer komma röta i sårytorna. De kunde stått här i hundra år till!

Efter att ha varit i kontakt med församlingen och länsstyrelsen har Mia Gröndahl nu anmält kyrkan för "trädstympningen" till Länsstyrelsen i Skåne. Hon har även uppmanat andra via sociala medier att anmäla och pekar på flera aspekter som skulle skydda dessa träd.

– Träden har skadats i strid med den vårdplan som togs fram 2014 för Löderups kyrkogård. De är skyddade av kulturmiljölagen och biotopskyddet, samt har ett högt kulturhistoriskt värde.

Församlingens kyrkoherde Maria Olsson berättar att detta inte är något som gjorts spontant. Under flera år har man planerat beskärningen och eftersom träden gått igenom denna behandling tidigare, för flera decennier sedan, så ansåg man att det var befogat.

– Vi har naturligtvis inte för avsikt att döda dessa träd. Enligt den expertis vi konsulterat så ska det inte vara någon fara för träden, men de kommer se tråkiga ut en tid framöver, säger hon.

Orsaken till att man tog bort så mycket av de tidigare ståtliga träden handlar om en arbetsmiljöfråga.

– Dessa träd hade fått växa sig för höga, vilket gjort det väldigt svårt för vår personal att hantera och vi kan inte hamla (beskära) själv. Det har varit ett arbetsmiljöproblem att beskära så högt upp. Sen är det en säkerhetsåtgärd att se till att grenar inte faller ner på dels besökare och även trafiken utanför, säger Maria Olsson.

Kyrkoherde Maria Olsson säger att träden klarat av denna behadnling förr och överlevt.

Kyrkoherde Maria Olsson säger att träden klarat av denna behadnling förr och överlevt. Foto: André Kvist.

Planen från kyrkans håll var att återställa kyrkogården till så som den sett ut tidigare. Och eftersom man inte har haft för avsikt att ta bort eller ta död på träden har inget tillstånd sökts hos länsstyrelsen vid denna åtgärd. Framöver är planen att det ska finnas träd runt kyrkogården som det gjort under lång tid.

Hur ser du på att ni anmäls för detta?

– Det är upp till länsstyrelsen om de anser att vi gjort fel, då får vi ta konsekvenserna men det är upp till länsstyrelsen hur de ser på det här. Skulle träden dö, vilket vi inte tror, får vi naturligtvis hantera den frågan för vi ska ha en trädkrans runt kyrkogården, säger Maria Olsson.

Även om avsikten aldrig var att ta död på träden så är Mia Gröndahl upprörd över okunskapen. Hon poängterar att hon inte vill sätta dit någon utan öka kunskapen den betydelsefulla roll våra träd spelar.

– Det är ett värde man skövlat som aldrig går att få tillbaka, det är vad som är så ohyggligt. Det är helt oåterkalleligt och det är fullständigt obegripligt för mig att man är så okunnig. Man måste gå fram varsamt med dessa träd och därför anmäler jag detta, säger Mia Gröndahl.

Även mot församlingshuset har träden beskurits grovt.

Även mot församlingshuset har träden beskurits grovt. Foto: André Kvist.

Publicerad 13 March 2019 08:00