Unika fynd i de utgrävningar i Egypten som leds av forskare från Lunds universitet.

Unika fynd i de utgrävningar i Egypten som leds av forskare från Lunds universitet. Foto: Gebel el-Silsila project

Skånska arkeologer bakom unikt sfinxfynd

Utgrävningar vid Gebel el-Silsila i Egypten

LUND.

Utgrävningarna vid Gebel el-Silsila i Egypten, som leds av fil dr Maria Nilsson och John Ward från Lunds universitet, har bland annat upptäckt en sfinx. Något som betecknas som unikt.

Av
Fredrik Magnusson

– Upptäckten är unik eftersom det är den första intakta kriosfinxen som hittats i en verkstad, tillsammans med en kobra och visar den ungefärliga storleken för sfinxerna längs sfinxavenyn mellan Khonsutemplet i Karnak och Luxortemplet, säger John Ward som är biträdande projektledare i ett pressmeddelande.

Kriosfinxen grävdes fram under flera meter av stenbrytaravfall. Bara huvudet var synligt tidigare. Kriosfinxen, som är en sfinx med vädurshuvud, är cirka 5 m lång, 3,5 m hög och 1,5 m bred.

– Lika enastående och överraskande är att vi bredvid den större sfinxen hittade en mindre övningsskulptur som utförts av en lärling, säger utgrävningsledaren Maria Nilsson.

Under utgrävningarna upptäcktes hundratals hieroglyffragment som hört till en Naos helgedom av Amenhotep III, tillsammans med nya skulpturfragment av en falk som en gång krönte helgedomens tak. Dessutom återfanns delar av en obelisk, inklusive toppstenen (en s k pyramidion).

I fynden ingår även en text i röd ockra som skrivits under regeringstiden för Amenhotep III för cirka 3350 år sedan när stenbrottet öppnades och som finns bevarad tillsammans med en avbildning av en stor figur. Gruppens inskriftforskare granskar för närvarande texten och bilden.

Utgrävningarna och den digitala datainsamlingen planeras fortsätta under forskarnas kommande fältsäsong.

Publicerad 01 March 2019 09:02