I princip samtliga lärare har utsatts för verbala påhopp och närmare hälften av fysiska påhopp det senaste året.

I princip samtliga lärare har utsatts för verbala påhopp och närmare hälften av fysiska påhopp det senaste året. Foto: Mostphotos.

Lärare flyr skolkaoset: "Personalen mår inte bra"

Undersökning visar att 8 av 10 söker nytt jobb

SJÖBO.

Med anledning av kaoset kring Färsingaskolan har fackförbunden genomfört en enkätundersökning med personalen. Den visar att 83 procent ämnar lämna eller söker nytt jobb. Nästan hälften i personalen har under året utsatts för fysiska påhopp av elever eller vårdnadshavare och i princip samtliga har utsatts verbalt.

Av
André Kvist

Efter att Sjöbo kommun aviserat om ytterligare nedskärningar på Färsingaskolan och flera medarbetare slagit larm om stress och hälsoproblem har en medarbetarenkät genomförts. Det är Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet som fått svar av 30 medarbetare, endast en avstod från att svara.

Enkätsvaren visar att den senaste tidens oroligheter påverkat personalen negativt. 83 procent uppger att de funderar på att sluta eller söker andra jobb. Lika många uppger att de det senaste året haft något långvarigt stressymptom såsom sömnrubbningar, nedstämdhet och koncentrationssvårigheter.

– Att 83 procent funderar på att sluta eller söker andra jobb visar hur allvarligt läget är. Personalen mår inte bra, det är tydligt att det inte är någon bra arbetsmiljö, säger Peter Nilsson, ordförande i Lärarnas Riksförbund i Sjöbo.

Nio av tio upplever sin arbetsbelastning som hög eller mycket hög och var tredje har under det senaste året kortvarigt sjukanmält sig på grund av stress. vidare uppger 76 procent att deras arbetsbelastning kommer påverka deras hälsa negativt.

Under måndagen träffade Peter Nilsson personalen för att offentliggöra resultatet av enkäten. I hans mening är det bra att så många tagit enkäten på allvar och det positiva är att dynamiken inom personalen är bra.

– Det som är glädjande är att stämningen bland personalen är god, säger Nilsson.

De vanligaste orsakerna till stress är dokumentation, mentorskap (över hälften upplever att de fått fler jämfört med för ett år sedan) och rättning.

Facken gör bedömningen att det finns tecken på en kommande personalflykt och skriver att arbetsgivaren kommer behöva förbereda för omfattande rekryteringsinsatser.

Slutligen visar resultatet från enkäten att 97 procent har utsatts för verbala hot och 47 procent har utsatts för fysiska påhopp av elever eller vårdnadshavare under det senaste året.

Publicerad 11 February 2019 17:00