Bengt Ansmo och Åke Persson är kritiska mot gallringen och hoppas att slyet på stigarna ska tas bort.

Bengt Ansmo och Åke Persson är kritiska mot gallringen och hoppas att slyet på stigarna ska tas bort. Foto: John Nordh

Sågar gallringen av skogen – högar av sly ligger kvar på stigar

Skogssällskapet: "Kan inte göra allt på samma gång"

FURULUND.

Nyligen genomfördes en gallring av träd i skogen runt det gamla Lernia-området i Furulund. Grannarna Bengt Ansmo och Åke Persson är kritiska till hur gallringen har skötts.

Av
John Nordh

Skogen har varit populär som strövområde i många år. Här samsas motionärer, flanörer, hundägare, orienterare och folk på mountainbikes. Bengt Ansmo och Åke Persson bor ett stenkast från skogen och går i den ofta med sina hundar. I skogen finns flera asfalterade slingor. Men det finns också många "inofficiella" stigar som de som går i skogen har trampat upp.

I november skedde en gallring av träd i skogen. Det som skogsmaskinerna lämnade efter sig fick Åke Persson och Bengt Ansmo att reagera. På flera platser längs de inofficiella stigarna ligger stora högar av sly kvar och blockerar gångarna.

– Jag förstår inte varför de har låtit slyet ligga kvar mitt på stigarna. En del av det består av grenar tjocka som armar. Det tar ju jättelång tid för det att förmultna. Vi hade önskat att man tog bort det, säger Bengt Ansmo.

Att ta sig fram genom slyet är inte så lätt. Bengt Ansmo, Åke Persson och beaglen Ina ger det ett försök.

Att ta sig fram genom slyet är inte så lätt. Bengt Ansmo, Åke Persson och beaglen Ina ger det ett försök. Foto: John Nordh

På flera platser sticker det också upp decimeterhöga stubbar som har blivit kvar efter gallringen. Bengt Ansmo och Åke Persson önskar också att dessa skulle kapas av. Som det ser ut nu så utgör stubbarna en skaderisk, anser de.

– Detta är en skog som många uppehåller sig i och det gäller att värna om de få skogarna vi har i vårt platta landskap för att folk även i fortsättningen ska kunna promenera och motionera i dem, säger Åke Persson.

Det är Sydsten som äger skogen. Företaget har gett uppdrag till Skogssällskapet att utföra gallringen. Enligt Markus Abrahamsson, som är ansvarig naturvårdsspecialist på Skogssällskapet, görs gallring av skog för att träden ska må bättre.

– Vi tar bort vissa träd för att gynna starkare individer genom att ge dem mer livsutrymme, säger han.

Markus Abrahamsson berättar att arbetet i skogen runt Lernia-området ännu inte helt klart. Snart ska man återvända till skogen för att utföra ett efterarbete. Då ska bland annat stubbar kapas och sly tas bort längs de större asfalterade stigarna.

– När man använder maskiner går det inte att kapa stubbar hur långt ner som helst. Därför ska vi dit igen och manuellt kapa de som sticker upp för långt, säger Markus Abrahamsson.

När det gäller slyet som blockerar de inofficiella stigarna tror han att det kan handla om en miss.

– Vi kommer att se över de asfalterade stigarna och då ska vi också titta på de större inofficiella stigarna. Men det går stigar kors och tvärs i skogen och vi kommer inte kunna se över alla, säger han.

Skogssällskapet har även genomfört en gallring i skogen vid Hofterup. Arbetena där har också gett upphov till upprörda känslor bland de som bor i området. En del efterarbeten ska genomföras även där, berättar Markus Abrahamsson.

– Vi kan inte göra allt på samma gång och jag kan förstå att man upplever det som skräpigt innan arbetet är klart, säger han.

Stubbarna längs de asfalterade stigarna ska ses över av Skogssällskapet.

Stubbarna längs de asfalterade stigarna ska ses över av Skogssällskapet. Foto: John Nordh

Sly ligger kvar på flera av de inofficiella stigarna i skogen.

Sly ligger kvar på flera av de inofficiella stigarna i skogen. Foto: John Nordh

Publicerad 08 February 2019 06:00