Mannen hade kraftiga smärtor efter ett sjukvårdsbesök. På akuten upptäcktes att blåsan var fylld och tömdes på 4,5 liter urin. Nu har händelsen Ivo-anmälts.

Mannen hade kraftiga smärtor efter ett sjukvårdsbesök. På akuten upptäcktes att blåsan var fylld och tömdes på 4,5 liter urin. Nu har händelsen Ivo-anmälts. Foto: Andreas Holm/Arkiv, Mostphotos.com

Man tömdes på 4,5 liter urin – kan få men för livet

MALMÖ.

En man i 75-årsåldern som undersökts på Skånes universitetssjukhus i Malmö för smärtor återkom till akuten tolv timmar senare. Då upptäckte man att mannens smärtor berodde på att urinblåsan var överfylld och han tappades på 4,5 liter urin. Nu finns det risk för att urinblåsan skadats, enligt en lex Maria-anmälan.

Patienten hade tidigare haft problem med njursten och sökte akutmottagningen på grund av smärtor. Han beskrev även stenavgång och blod i urinen varför tillståndet bedömdes som nya njurstenar. Tolv timmar senare återkom patienten med kraftigare buksmärtor och urinblåsan tappades på 4,5 liter.

Patienten har en kvarvarande kateter och utreds för prostatabesvär. Det är oklart om patienten kommer att få framtida men, men händelsen anmäls enligt lex Maria då blåsöverfyllnad kan leda till kvarstående blåstömningssvårigheter.

Orsaker till händelsen bedöms vara bristande kunskaper kring problematiken med överfyllda blåsor i kombination med en hög arbetsbelastning, skriver Skånes universitetssjukhus i sin anmälan.

För att förhindra att det händer igen får personalen utbildning gällande blåsöverfyllnad.

Publicerad 20 January 2019 06:00