Enligt Philip Sandberg verkar få förstå vad konstleken är till för. Istället för att leka parkerar folk sina cyklar i labyrinten.

Enligt Philip Sandberg verkar få förstå vad konstleken är till för. Istället för att leka parkerar folk sina cyklar i labyrinten. Ritning av konstnären Molly Haslund/ Foto. Mattias Horrdin

Ny miljonlekplats får kritik:"Har aldrig sett något barn leka där"

Kommer tas upp i funktionshinderrådet

LUND. Den nya konstlekplatsen utanför Lunds konsthall invigdes i december i syfte att bli ett lustfyllt inslag på Mårtenstorget och locka till spontanlek. Nu möts den istället av kritik.
– Folk verkar inte förstå vad det är för något. Hittills har jag aldrig sett något barn leka där. Däremot parkerar folk sin cyklar i labyrinten i tron om att det är ett cykelställ, säger kommunstyrelsens ordförande Philip Sandberg (L).

Det var strax innan jul som den nya konstlekplatsen invigdes med pompa och ståt på Mårtenstorget.

Lekplatsen som initierats av Lunds tidigare styre har kostat cirka 1,3 miljoner kronor och består av tre delar, en labyrint och en magisk cirkel i rostfritt stål samt en målad hopphage.

Tanken med konstverket är att skapa en intressant mötesplats på torget som uppmuntrar till lek för såväl vuxna som barn.

– Lekplatsen är en del i en större plan för ett mer attraktivt och bilfritt torg, berättar Emma Berginger (MP), tidigare ordförande i tekniska nämnden.

Knappt en månad efter invigningen möts konstleken redan av kritik.

– Jag har aldrig sett något barn leka där. Folk verkar inte förstå vad det är för något, säger kommunstyrelsens nytillträdde ordförande Philip Sandberg som riktar stark kritik mot att man satsat stora pengar på konstleken.

– Med tanke på kommunens ansträngda ekonomi känns det märkligt att man väljer att låna till en sån här sak. I slutänden blir det barnen som var tänkta att leka där som i framtiden får ta notan, säger han.

När beslutet togs om att anlägga en lekplats på torget stod dock hela nämnden, inklusive allianspartierna, bakom.

– Allianspartierna yrkade i första hand på återremiss då de vill ha en övergripande plan för hela torget, men då de fick avslag på det yrkade de i andra hand på bifall till förslaget, säger Emma Berginger.

Philip Sandberg menar dock att det var just en lekplats och inget konstverk de sa ja till.

– Våra ledamöter i nämnden har inte fått se några ritningar utan har hela tiden fått höra att det var en lekplats som skulle uppföras, säger Philip Sandberg.

Kritiken mot konstleken slutar dock inte här. Philip Sandberg menar även att verkets utformning kan innebära en säkerhetsrisk.

– Det här kan begränsa tillgängligheten på torget. Rören är väldigt lågt placerade och kan vara en fara för personer med exempelvis synnedsättning, säger han.

När funktionshinderrådet håller sitt första sammanträde för året kommer konstlekplatsen därför vara en punkt på dagordningen.

– Vi vill inte dra några förhastade slutsatser utan att höra vad berörda parter tycker, men vi känner att vi måste undersöka eventuella risker.

Enligt Emma Berginger påverkas inte tillgängligheten på torget.

– Man kan tycka vad man vill om estetik och funktion. Men det handlar om ett avgränsat område där det tidigare stått bänkar. Det är inte nödvändigt att passera där om man inte vill.

Vad säger du om kritiken att ingen tycks leka där?

– Jag tycker det är för tidigt att säga. Konstleken har inte ens funnits där en månad och det är mitt i vintern. Hur mycket vi än önskar att barn är ute och leker året runt har det skånska klimatet sina begränsningar.

Publicerad 10 January 2019 08:11