Malmö är den bästa cykelstaden när cyklisterna själva får bestämma.

Malmö är den bästa cykelstaden när cyklisterna själva får bestämma. Foto: Mostphotos

Malmö är Sveriges bästa cykelstad – enligt cyklisterna själva

Kommer att satsa ännu mer på cykelfrämjande åtgärder

MALMÖ. När nästan 13 000 cyklister i Sverige fick ange hur cykelvänlig den egna hemkommunen är fick Malmö bäst betyg. Detta enligt Cykelfrämjandets undersökning "Cyklistvelometern", vars syfte är att skapa en bild av hur cyklister uppfattar sin hemkommuns arbete med cykelfrågor.

– Det är verkligen inspirerande att Malmös cyklister överlag är nöjda med förutsättningarna att cykla i staden, säger Jesper Nordlund, trafikplanerare på fastighets- och gatukontoret, i ett pressmeddelande.

Enligt Malmö stad är följande cykelförbättringar gjorda under året:

• Närmare 500 nya parkeringsplatser för cyklar.

• Totalt 5 nya kilometer cykelbana, bland annat längs Mellanhedsgatan och Nobelvägen.

• 1 ny cykelservicestation i Västra Hamnen.

• 30 nya cykelöverfarter runt om i staden.

De närmaste 15 åren kommer Malmö stad att satsa ännu mer på cykelfrämjande åtgärder genom Storstadspaketet, som innebär ny cykelinfrastruktur för 570 miljoner kronor. Utöver satsningarna i Storstadspaketet kommer ytterligare cykelbanor att genomföras för att ännu bättre binda samman cykelvägnätet.

Publicerad 11 December 2018 00:00