Ingenting har hjälpt, varken samtal eller väktarhjälp. Fotot är taget i ett annat sammanhang.

Ingenting har hjälpt, varken samtal eller väktarhjälp. Fotot är taget i ett annat sammanhang. Foto: Mostphotos.

Anhörig attackerade hemtjänstpersonal – arbetet stoppas

Kommunal: Hoten mot personalen ökar

MALMÖ. Hemtjänstpersonalen känner stor oro för att gå hem till en brukare, efter hot och attacker av en anhörig. Den anhörige har bland annat tagit strypgrepp och viftat med vassa föremål mot personalen. Nu har skyddsombudet infört arbetsstopp.

Av
Åse-Marie Nilsson

Marek Stefaniak

– Vi har försökt föra dialog, och arbetsgivaren har satt in väktare för att personalen skulle kunna göra sitt arbete. Men när inte ens de villa gå in i lägenheten var det stopp, säger skyddsombudet Dana Dauod.

Enligt skyddsombudets anmälan till Arbetsmiljöverket har varken samtal med brukarens barn, upprättade handlingsplaner eller väktarhjälp hjälpt. Den anhörige har till och med gett sig på väktaren, som polisanmält händelsen. Personalen har försetts med personskydd och larm, men den anhörige har fortsatt att gå till attack.

Trots samtal och extra insatser har inte situationen kunnat lösas.

– Tidigare har hemtjänstpersonal varit fredade. Men nu ser vi hur hoten mot dem ökar, säger Ewa Glimhed, ordförande för Kommunal sektion vård och omsorg i Malmö.

Hemtjänstpersonalen har även avbrutit arbetet hos en annan brukare sen dennes anhörig hotat personal med kniv. Det ärendet ligger nu hos arbetsmiljöverket i väntan på åtgärdsförslag.

– De enskilda fallen är mycket tragiska men vi vill sätta ljus på ett större problem och det är hur hemtjänstpersonalens säkerhet och arbetsmiljö ska kunna tryggas, säger Ewa Glimhed.

Publicerad 11 December 2018 11:25