Foto. Mostphotos.com

Funktionshindrade går miste om ersättning – kommuner avböjde bidrag

"Känns som en väldigt märklig sak att tacka nej till"

SKÅNE. Ett statsbidrag på 350 miljoner kronor skulle ge personer inom daglig verksamhet några tusenlappar extra i plånboken. Men flera skånska kommuner valde att inte rekvirera sin del av pengarna som därmed brann inne.

– Det känns mycket märkligt. Det gäller en grupp i samhället som har det allra sämst och som så väl behöver lite extra pengar. Varför då inte ta emot det man blivit berättigad till, säger Gerd Johansson, ordförande i intresseföreningen FUB i Lund med omnejd, som arbetar för att hjälpa personer med intellektuell funktionsnedsättning.

För att få del av statsbidraget, som fördelades utifrån hur många personer respektive kommun sysselsätter i daglig verksamhet, fanns enligt Socialstyrelsen inga andra villkor än att kommunen skulle rekvirera pengarna och se till att de kom brukarna tillgodo.

– Trots det väljer man att avstå. Även om det bara rör sig om en engångssumma är det mycket pengar för den enskilde individen. Totalt rör det sig om 7-8 000 kronor för en person med heltidssysselsättning, säger Gerd Johansson.

När rekvisitionstiden för bidraget löpte ut i juni i år hade fem skånska kommuner, Kävlinge, Höör, Perstorp, Klippan och Vellinge, inte plockat ut en krona.

Flera av dem har svarat att det varit ett medvetet beslut för att inte tvingas sänka avgiften igen till 2019.

– Inför 2019 har alla nämnder i Höörs kommun fått ytterligare besparingskrav och vår bedömning i social sektor är att en höjning av habiliteringsersättningen inte är ett prioriterat område när vi måste se över alla kostnader vi har för att få en budget i balans. Det vore inte heller etiskt ur den enskildes perspektiv att höja ersättningen 2018 för att sedan tvingas minska den igen 2019, säger Ewa Näslund, socialchef i Höör.

Annsofie Thuresson, socialnämndens ordförande i Kävlinge kommun, är inne på samma spår. Enligt henne tog man beslutet att inte rekvirera statsbidraget efter att frågan utretts av socialförvaltningen.

– Då vi redan höjt vår ersättning i år skulle statsbidraget endast ge oss möjlighet att tillfälligt öka ersättningen för att sedan sänka den igen. Det skulle kännas lite som att ge och sedan ta tillbaka, säger hon.

– Bidraget var ett bidrag för ett år. I Vellinge är arbetet med att stödja individer till ett självständigt liv, efter varje persons förutsättningar , långsiktigt. Tillfälliga bidrag riskerar att skapa besvikelser när de inte är uthålliga över tid, säger Anna Mannfalk (M), ordförande omsorgsnämnden i Vellinge kommun.

Även i Klippan har man resonerat på liknande vis.

– Så som vi har resonerat när vi inte sökte för 2018 var att vi inte vet om det kommer ett nytt bidrag nästa år, eller om det här bara är tillfälligt. Då måste vi först höja för att sänka igen nästa år. Det skulle innebära en del administration och förändringar för hur vi gör de här utbetalningarna, säger Gustav Engblom, utvecklingsstrateg på socialförvaltningen i Klippans kommun.

De nära tre miljoner kronor som de fem kommunerna gemensamt fått tilldelat sig fördelades istället mellan andra kommuner, som förutom att kryssa i att de ville ta del av sin egen pott även anmält intresse att vara med och ta del av ofördelade medel.

Två av dessa kommuner var Lund och Malmö som fick drygt elva respektive 21 miljoner kronor – summor långt över vad de egentligen var berättigade till.

Förutom de fem kommuner som valde att helt avstå sina medel fanns det även kommuner som valde att bara rekvirera delar av den tilldelade summan.

– Det är för mig helt oförståeligt. Det är rena pengar som de här individerna hade kunnat göra något kul för. Vanligtvis har de inte mycket guldkant på tillvaron. Det är självklart varit positivt även om det bara är tillfälligt, säger Gerd Johansson.

Lokaltidningen har utan framgång sökt ansvarig i Perstorps kommun för svar.

Så mycket hade kommunerna rätt till

Kävlinge: 770 000

Höör: 490 000

Vellinge: 595 000

Perstorp: 350 000

Klippan : 805 000

Publicerad 08 November 2018 13:16