Sophia Zackrisson.

Sophia Zackrisson. Foto: Kim Lindkvist

Ny metod hittar fler bröstcancertumörer – bättre än mammografi

Studie har gett bra resultat

LUND/MALMÖ.

Tredimensionell bildtagning av bröst, så kallad brösttomosyntes, har i en klinisk studie upptäckt 34 procent fler cancertumörer jämfört med traditionell mammografiscreening.

Av
Fredrik Magnusson

Studien har pågått från 2010 till 2015 och närmare 15 000 kvinnor har deltagit. Tredimensionell bildtagning skiljer sig åt från mammografi på flera sätt.

– När du använder mammografi kan tumörer döljas av tät vävnad, med brösttomosyntes får du skiktbilder. Det blir som skivor av bröstet på bilderna som du kan bläddra igenom. Vi har också minskat trycket på bröstet vilket ger bättre bilder men är också mindre obehagligt, säger Sophia Zakrisson, docent vid Lunds universitet och röntgenläkare vid Skånes universitetssjukhus.

Tekniken gjordes tillgänglig i mitten av 2000–talet och redan då gjordes mindre studier i Malmö. Det har gjorts flera studier på området men det som skiljer studien som Sophia Zackrisson lett är att endast en bildtagning per börst gjorts. Man får ändå ut cirka 50 bilder per bröst.

– Andra studier har använt två men också använt mammografi i tillägg. En bildtagning betyder en lägre strålningsdos och vi har hittat lika många tumörer som de som använt flera bildtagningar.

Skillnaden mellan 3D och mammografi syns i bilderna ovan.

Skillnaden mellan 3D och mammografi syns i bilderna ovan. Foto: SUS

Återkallningsfrekvensen har legat högre vid brösttomosyntes jämfört med mammografiscreening, så kallade falskt positiva svar.

– Det ligger fortfarande väldigt lågt, vi har gått från 2,5 procent till 3,6 procent, men vi ser helt enkelt bättre. Det finns annat i bröstet än cancer och det ser vi också bättre. Ökningen av antalet återkallade beror på att metoden är känsligare. Vi ser förändringar långt innan de känns som en knöl, säger Sophia Zackrisson.

De positiva resultaten i studien ska nu vägas samman med det övriga vetenskapliga material som finns. Resultaten betyder inte att mammografiscreening kommer ersättas direkt.

– Nya metoder kostar alltid att genomföra men det får Socialstyrelsen ta ställning till.

Det behövs ytterligare studier innan Socialstyrelsen ska ta ställning till tekniken tycker Sophia Zackrisson.

– Vi har inte alls tittat på hur överlevnadsgraden förändras av att vi upptäcker fler tumörer, men det finns olika sätt att studera det. Det är viktigt att visa de extra cancrar vi upptäcker med den nya metoden faktiskt leder till bättre överlevnad.

Publicerad 19 October 2018 16:00