Statsvetaren och Bjärredsbon Malena Rosén Sundström.

Statsvetaren och Bjärredsbon Malena Rosén Sundström. Foto: Maria Strömvik

Hårt debattklimat avskräcker unga

LUND/BJÄRRED.

Det kan vara svårt för unga att öppet ge uttryck för sina åsikter i sociala medier. Det visar en studie från Lunds universitet.

Av
Lena Karlsson

– Det är ett demokratiskt problem att samtalet i sociala medier upplevs som så hårt och avskräckande, säger statsvetaren och Bjärredsbon Malena Rosén Sundström i ett pressmeddelande från universitetet.

"Ett demokratiskt problem"

Tillsammans med statsvetaren Nils Gustafsson och forskningsassistenten Elin Fjellman har hon intervjuat 110 ungdomar om hur de ser på att föra fram politiska åsikter, diskutera och ta del av politiska ställningstaganden i sociala medier.

Av de intervjuade är ungefär hälften medlemmar i ett politiskt ungdomsförbund eller en åsiktsdriven organisation medan resten inte är politiskt engagerade. Även de som själva är politiskt aktiva tycker att det är svårt att visa sina åsikter öppet i sociala medier.

– För politiskt aktiva unga är sociala medier viktigt för att få politisk information, men steget till att själv diskutera politik eller sprida politisk information är förhållandevis stort bland de intervjuade, säger Malena Rosén Sundström.

"Steget att diskutera är stort"

Enligt studien är det främst det hårda och polariserade debattklimatet som gör att många hellre avstår från att prata politik på sociala medier. På samma gång upplever många av de politiskt aktiva att de bör synas i sociala medier.

– Samtidigt som allt fler unga använder sociala medier för att få politisk information, så finns det en viktig demokratisk utmaning i att samtalet där upplevs som hårt och för många avskräckande.

Publicerad 06 June 2018 00:00