Linda Allansson Wester.

Linda Allansson Wester. Foto: Arkivbild/Kriminalvården

Protester gav resultat – nu backar politikerna

SVEDALA KOMMUN.

Nu backar politikerna i fängelseplanerna. Den senaste tidens protester har gett resultat.

Av
Emma Brännman

Den senaste tidens intensiva protester mot en etablering av en kriminalvårdsanstalt i Svedala kommun har gett resultat. Under gårdagens kommunfullmäktigesammaträde valde politikerna att en fördjupad analys ska göras av lokaliseringsstudien som har tagits fram, i stället för att godkänna den rakt av – vilket från början var det väntade utfallet.

Linda Allansson Wester (M) yrkade på ett helt nytt förslag än att godkänna lokaliseringsstudien.

– Det här är ett ärende som har varit i fullmäktige tre gånger tidigare. Men sett till de senaste två månaderna känns det som ett tämligen nytt ärende. De här två månaderna har visat på det stora engagemang som finns i utvecklingen av vår kommun. Det har väckts tankar om saker som vi inte har tänkt på, och det tackar vi för, sade Linda Allansson Wester.

Sedan yrkade hon på att kommunfullmäktige ska uppdra åt kommunstyrelsen att genomföra en fördjupad analys av de aktuella områdena i lokaliseringsstudien.

– I den analysen ska vi dra lärdom av de senaste två månadernas frågor, sade Linda Allansson Wester.

Förslaget bifölls sedan av samtliga partier i kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen ska återrapportera till kommunfullmäktige senast den 30 maj.

Miljöpartiet yrkade även på en utökad medborgardialog, men fick inte bifall för sitt förslag.

Publicerad 22 March 2018 00:00